Mede opstellers van het rapport Rob Jorg (gem. Utr. Heuvelrug), Hilde de Groot (gem. Houten) en Constantijn Jansen op de Haar (HDSR).
Mede opstellers van het rapport Rob Jorg (gem. Utr. Heuvelrug), Hilde de Groot (gem. Houten) en Constantijn Jansen op de Haar (HDSR). (Foto: )

Gemeenten in 2050 klimaatneutraal

Hoe doen we dat in onze regio?

Niet alleen de landelijke overheid maar ook alle gemeenten moeten aan de slag met lokale energiebesparing én duurzame opwekking. In de provincie Utrecht gebeurt dat in drie regio's. Gemeente Utrechtse Heuvelrug zit met 15 andere gemeenten in Regio U16. Samen schreven ze een verkenning over het geschatte energieverbruik in 2050 en de mogelijkheden voor duurzame opwekking in deze regio. Een inzicht gevend 'praatstuk' voor de praktijk.

door Julie Houben

Groenekan - Het rapport 'Energietransitie RES-Regio U16' werd op een toepasselijke locatie gepresenteerd: op het terrein van de Rioolwaterzuiveringsinstallatie De Bilt in Groenekan. Dit is de enige waterzuiveringslocatie in de regio met een zonnepark. Sinds 2016 liggen hier 1000 zonnepanelen, mede dankzij de Biltse energiecoöperatie BENG! Op zonnige dagen is de waterzuivering hiermee bijna energieneutraal.

Een mooi voorbeeld van de lokale mogelijkheden om duurzaam energie op te wekken. Zo concreet vind je ze in het rapport niet terug. Het gaat daarin om de grote lijnen. Zo wordt duidelijk dat de 16 gemeenten in 2050 (dan wil de overheid dat we als land klimaatneutraal zijn, zonder Co2-uitstoot) 23 procent meer energie verbruiken dan nu. Om een idee te geven: als we dat allemaal via windmolens in onze eigen regio opwekken zijn daar 3.000 à 4.000 windmolens voor nodig. Dat kan natuurlijk niet. Maar er zijn meer duurzame opwekmogelijkheden, zoals zonnepanelen op landbouwgrond en op daken, restwarmte van afvalwater en biomassa.

Het rapport geeft per gemeente een schets van het geschatte energieverbruik én de mogelijkheden voor duurzame opwekking. In agrarische gebieden is er meer potentiële ruimte voor energie-opwekking dan er vraag is. In een stad als Utrecht is het andersom. We moeten het met elkaar waarmaken, is de boodschap. Dit rapport is een mooie start om het gesprek aan te gaan. Nu zijn gemeenten, woningcorporaties, lokale energiecoöperaties, natuurorganisaties en de burgers aan zet.

Meer berichten