Foto: Hanny van Eerden

Maarn op de bres voor behoud omvang Sporthal in MFA

door Hanny van Eerden

Veel van de inwoners die 25 januari De Twee Marken bezochten, uitten hun zorgen over de omvang van de toekomstige Maarnse Sporthal binnen de plannen voor de te realiseren Multifunctionele Accommodatie (MFA).
Sietze Bandringa, Sam Lavooy en Jan Spilker, tevens penningmeester van de stichting Vrienden Dorpshuis De Twee Marken, benadrukken dat alle activiteiten van nu moeten kunnen blijven plaatsvinden in de MFA.

"Zo zou de Sporthal initieel gelijk van omvang blijven. Nu dreigt de kans op een kleine uitvoering, die niet volstaat. In de jaren '70 is de toen al te beperkte, 1e versie aan de andere kant van het gebouw niet voor niets vervangen door de grote hal." "De nieuwe Sporthal moet dezelfde functionaliteiten krijgen als de bestaande en voor de zaalsporten voldoen aan de criteria van de KNVB, de KNHB, de diverse lokale sportclubs en cursusinstituut Maarn Wijzer.

Ook moet de hal alle beurzen, evenementen, de Kerstsamenzang en andere massaal dorpspubliek trekkende optredens kunnen huisvesten. Vakleerkrachten geven bovendien meer leerlingengroepen tegelijkertijd les. Daarvoor delen zij de hal in meer ruimten in."De Maarnaars vragen zich af of het belang van het dorp nog wel voorop staat. "Alle generaties maken hier gebruik van de Sporthal," zeggen zij. "Iedere dorpskern verdient een volwaardige sporthal." Bandringa: "We moeten zoeken naar oplossingen om goede plannen haalbaar te maken. Zo zou de stichting bijvoorbeeld ook fondsen kunnen benaderen." De bezoekers kwamen op uitnodiging van dorpswethouder Rob Jorg, wijkagent Jan Jaap van Eckeveld, dorpscoördinator Rolinka van Marcus en Joke van Grootveld, relatiemanager bedrijven, om vragen te stellen en ideeën te opperen. Daarnaast waren de Bibliotheek Z-O-U-T, de VoorleesExpress, het Taalhuis en het Sociaal Dorpsteam vertegenwoordigd. Deze nieuwe, open inloopopzet functioneert als een laagdrempelige behoeftenpeiling met meer partijen over meer onderwerpen en krijgt een vervolg in de andere dorpen. Bij voldoende belangstelling wil de gemeente zo'n 'spreekuur' periodiek organiseren.

Meer berichten