Foto: Hanny van Eerden

Goede doelactie vrijwillige Brandweer Maarn-Maarsbergen

door Hanny van Eerden

Ruben Breur (3) overhandigde 26 januari namens de Brandweer Maarn-Maarsbergen een welgemeende cheque van 1.000 euro aan Michael van Batenburg van de stichting Hartekind.

De oliebollenverkoop op Oudejaarsdag bracht ditmaal zo veel geld op, dat de lokale brandweervereniging besloot een deel toe te kennen aan een goed doel. De brandweerlieden kunnen, dankzij Bakkerij Bos, sponsor, inkoper en bakker van de oliebollen, jaarlijks de helft van de opbrengst van deze verkoop inzetten voor hun verenigingsleven en het organiseren van spellen voor het dorp op hoogtijdagen. Brandweerman Matthijs Breur bracht de stichting Hartekind te berde. "Onze jongste zoon, Ruben, heeft een aangeboren hartafwijking," legt hij uit. "Kort na zijn geboorte onderging hij al een 1e, levensreddende operatie. Jaarlijks worden landelijk zo'n 1.500 kinderen geboren met een hartafwijking. Decennia geleden werd maar 5% van hen volwassen. Dit percentage ligt nu, dankzij (inter)nationaal onderzoek, op 90%, maar er is nog veel onbekend op dit gebied. Artsen moeten complicaties, restafwijkingen, hartritmestoornissen en -falen, hersenschade en ontwikkelingsproblemen beter leren begrijpen, behandelen en voorkomen. Verder onderzoek is hard nodig." De brandweervereniging stond hier direct achter, volgens verenigingsvoorzitter Wim Veldhuizen. "Een extra neergezette collectebus in de kantine leverde al snel 150 euro op," zegt hij. "Bakkerij Bos schonk voor dit doel nog eens 250 euro. Wij hebben deze bedragen aangevuld tot 1.000 euro." Michael van Batenburg toont zich blij met de cheque. Graag wil hij meer Heuvelruggers enthousiasmeren voor de stichting Hartekind. "Landelijk groeit het aantal donaties, maar we hebben veel meer geld nodig," zegt hij. "Alle giften zijn welkom; groot en klein, maandelijks, jaarlijks of eenmalig. We willen 'hartekinderen' zo goed mogelijk kunnen laten opgroeien. Help mee!" De site www.stichtinghartekind.nl biedt meer informatie. "Als de opbrengst van de oliebollenverkoop eind dit jaar opnieuw zo hoog is, zetten we graag een ander goed doel in de lokale spotlights," aldus Veldhuizen.

Meer berichten