Foto:

Met elkaar muziek beleven

Jaap Holwerda - Tot de zaken die ons leven tot een feest maken horen zonder meer het passief en actief 'beleven' van muziek. Zo herinner ik mijn vader die regelmatig, op zijn stereo Dual platenspeler, Beethoven en marsmuziek draaide. Zijn enthousiasme kende geen grenzen, dat was pas stereo! Het servies trilde de kast uit. Je kan het slechter treffen. Indrukwekkend is, voor mij, toch ook een goed ingespeelde harmonie. Hier wordt de grote trom geslagen door een indrukwekkend krachtpatser die, als het even kan, zo´n panterschort draagt. Dat Thieme en Klaver daar kromme tenen van in hun schoenen van krijgen is dan toch mooi meegenomen. Het mooiste instrument blijft voor mij de trompet. Met aanlopend rode kop heb ik ooit gepoogd er geluid uit te krijgen, net als fluiten op de vingers, het is voor mij niet weggelegd. Wij kennen allemaal natuurlijk de trompet zoals deze schittert bij de 'Last Post'. Wellicht is de trompet ook in te zetten indien een drager van een koninklijke onderscheiding, zoals ik die het vorig jaar mocht ontvangen, het tijdelijke met het eeuwige verwisselt. Indien Petrus, in een moment van onoplettendheid, mij de toegang tot de hemel verleent? Dan trompet engeltjes, zoals bij onze Friese staartklok, die mij met geschal welkom heten in dit 'eindstation'. Al was dit alleen maar omdat ik met genoegen, ter plekke, een column voor het plaatselijke weekblad zou kunnen schrijven. Dit natuurlijk met extra aandacht voor de LHTB´ers en andere zondaars. We gaan het wel gezellig maken in de hemel!

"Aurora, voor en door ons"

Aurora (latijn voor morgenstond) is onze plaatselijke muziekvereniging. Maar liefst vier orkesten, voor elk wat wils, muziek tot kunst verheven. Dat Aurora een rijke geschiedenis kent, blijkt uit de volgende tekst geschreven met betrekking tot de onthulling van het Schaepman monument in Driebergen in 1908. ¨Dit fraaie in Gothischen stijl uitgevoerde, ter eere van de nagedachtenis van wijlen den grooten priester, staatsman, redenaar en dichter, werd maandag j.l. in tegenwoordigheid van eene groote schare belangstellenden plechtig onthuld. Eene schoone cantate werd ten gehoore gebracht door de studenten van het Groot-Seminarie en de leden van het harmonie-muziekgezelschap Aurora, onder de leiding van den componist. In het bijzijn van den Aartsbisschop, hield professor E.A. van Hinsberg eene zeer boeiende redevoering¨.

Al meer dan 120 jaar verzorgt 'onze' muziekvereniging Aurora de muzikale omlijsting, veelal belangeloos, in Driebergen en omgeving. Te denken aan Koningsdag, de Nationale Dodenherdenking, de Avondvierdaagse en de intocht van Sinterklaas. Zo kwam ik hen ook tegen, op kerstavond (!), in het verzorgingshuis van mijn lieve schoonmoeder. Aurora zorgt ervoor dat kinderen muziekles in het dorp kunnen krijgen, onder professionele begeleiding, en al snel samen met anderen in een orkest kunnen spelen. Nu hebben zij ons nodig. Het muziekcentrum past niet meer. Nieuwe lesruimten, beter akoestiek en voor ons allemaal energieneutraal als ambitie! www.harmonie-aurora.nl

Ik ging u voor met 100 euro op NL54RBRB0919237312 ovv harmonie aurora. Wij voor elkaar. jaapholwerda@gmail.com

Meer berichten