Imker Marjolein van der Valk controleert met regelmaat de inhoud van haar 20 'uit de loop' geplaatste bijenkasten op 2 Maarnse locaties.
Imker Marjolein van der Valk controleert met regelmaat de inhoud van haar 20 'uit de loop' geplaatste bijenkasten op 2 Maarnse locaties. (Foto: Hanny van Eerden)

Bijengezondheid en biodiversiteit

Door Hanny van Eerden

Sier tuinperken met drachtplanten

Bijen zijn niet alleen hiërarchisch voorbeeldig georganiseerde, nijvere en tolerante insecten, maar bovendien van elementair belang voor onze voedselvoorziening. Dat zegt imker Marjolein van der Valk.

Maarn – Zonder bestuiving boet Nederland in aan fruit- en groentensoorten, volgens Van der Valk. "Groot is ook de behoefte aan biodiversiteit in tuinen en openbare gebieden," zegt zij. "Iedereen zou zijn perken moeten sieren met drachtplanten, die voeding bieden aan hommels, bijen en vlinders." De alarmerend teruggelopen bijenstand heeft recentelijk lokaal alvast meer (aankomende) imkers op de been gebracht.

"Het aantal aanmeldingen voor de imkeropleiding is zodanig toegenomen, dat er nu een kleine wachtlijst is," bevestigt Van der Valk. "We hebben dus méér docenten nodig. Verder is landbouwgif risicovol. Ook zijn te veel oude, dikke bomen omgehakt, waarin bijen zich kunnen nestelen, en komen er steeds minder bloemen voor in weilanden en groenstroken. Bijen hebben bovendien niets aan overbemesting en ontginning." Haar hobby is in 10 jaar uitgegroeid tot de zorg voor 20 bijenvolken. "Het gaat mij niet om een maximale honingopbrengst, maar om bijengezondheid," benadrukt zij. "Een teveel aan honing geef ik terug, vooral aan jonge bijen in de drachtarme zomerperiode. Mijn bijen zijn dan ook stevig en vitaal. Om een deel van mijn hobby te kunnen bekostigen, verkoop ik in het voorjaar volken, onder meer voor bestuivingsdoeleinden. Dit aan wie met hen kan omgaan, liefhebber is, of bereid is om eerst korte tijd mee te lopen. Bijenvolken zijn voor mij geen zakelijke objecten, maar een passie."

Van der Valk komt uit de gezondheidszorg en werkt ook als vrijwilliger voor de Dierenambulance Woudenberg e.o. Daarnaast geeft zij lezingen over bijen aan volwassenen en scholieren. "Daarmee wil ik onder andere bereiken dat bestaande angst voor bijen verdwijnt. Zelf teel ik Carnica bijen. Die zijn zachtaardig, rustig in hun productiesysteem en leuk voor groepen schoolkinderen om mee te werken."

Bijenzwerm gezien? Bellen!
Bij 15 °C kunnen bijen weer uitvliegen. Een bijenzwerm overleeft echter niet lang. Bel bij het zien daarvan de dichtstbijzijnde imker of Marjolein van der Valk (06-15650421). De imker schept de zwerm met een rieten mand en zorgt snel voor nieuwe huisvesting.

Via de studiekring blijft Marjolein van der Valk op de hoogte van nieuwe inzichten en ontwikkelingen. utrechtse-heuvelrug.bijenhouders.nl

Meer berichten