Foto:

5 Jaar Nabuurschap Driebergen Noord

door Marcel Bos

Bewoners helpen elkaar

Het Nabuurschap Driebergen Noord is aan de eerste jubileum toe en voorzitter Hanneke Hijmans zegt dat het Nabuurschap goed werkt. "Als mensen een hulpvraag hebben, dan gaat er een mail uit naar alle aangesloten leden van het nabuurschap," vertelt Hijmans.

Driebergen -Rijsenburg - "Ik vind het mooi als het gelukt is de hulpvrager aan de hulpbieder te koppelen. Zo helpt men elkaar in Driebergen Noord. Uiteindelijk is het allemaal mensenwerk, maar het geeft me ook veel voldoening als we op deze manier naar elkaar om kunnen zien."

De Driebergse voorzitter vertelt dat het systeem van burenhulp steeds beter werkt in Driebergen Noord. "Nu is het tijd dat we ook een eigen buurtruimte krijgen, want zou het niet geweldig zijn als bewoners hier elkaar kunnen ontmoeten en gezellig koffie drinken?

Uit de ontmoetingen volgt vaak gezamenlijk museumbezoek, een bezoek aan een stad of een dagje naar het strand met elkaar. Hijmans roept jonge gezinnen op om ook lid te worden.

Hijmans: "Het is fijn om te zien hoe snel een hulpvraag van een bewoner gehonoreerd wordt soms. Van de week was er een oudere dame met een fiets met een lekke band. Een hulpvraag volgde op onze site en binnen een uur was haar fiets bij haar opgehaald en naar de fietsenmaker gebracht. "

De voorzitter van het Nabuurschap kijkt met tevredenheid terug op de Kerst. "Toen hebben we een zangkoor van acht deelnemers langs 16 adressen laten gaan en daar zongen zij mooie liederen op de stoep. Dit is een voorbeeld van een van de leuke dingen die we voor elkaar kunnen doen namens Nabuurschap Driebergen Noord."


Nabuurschap Driebergen Noord ondersteunt het belang dat alle bewoners in hun wijk zo prettig mogelijk, zo lang en kwalitatief mogelijk mee kunnen doen.

Meer info? Kijk dan op www.nabuurschapdriebergennoord.nl. (Hulptelefoon: 06-10510149)

Meer berichten