Foto:

Nep nieuws

Jaap Holwerda - Een tijdje geleden werd ik, door een aantal vrijwilligers van HuisDoorn, gewezen op een Column in Trouw van de heer Willem Pekelder. Naast een neerbuigende houding naar de suppoosten werd HuisDoorn neergezet als een omgeving waar nazi-sympathieën hoogtij vierden. Voor mij een column waar Pekelder, vooringenomen, e.e.a. bij elkaar gegoogled heeft. Kom niet, slecht geïnformeerd, aan HuisDoorn of men komt aan mij.
Natuurlijk is er op de tweede vrouw van de Keizer wel het nodige af te dingen maar... meerdere getuigen, uit eerste hand, hebben mij bevestigd dat er boven de poort onderduikers verstopt waren. Op verzoek van de burgemeester van Doorn, Van Nagell, werden zij ondergebracht in de ruimte boven het wachtlokaal van de SS. ¨Daar zal men hen zeker niet zoeken¨ zo melde majoor Von Ilsemann in kasteel Amerongen. Het zou niet de enige hand -en spandienst zijn die voor het verzet is verricht. Het bewijs? Een in het Engels gestelde brief die de majoor op zak had, al voor de Heuvelrug bevrijd was. In deze brief wordt door het bevoegd gezag bepaald dat zowel de keizer als de majoor op geen enkele manier geheuld hebben met de bezetter. In een ander document uit 1947, in mijn bezit, wordt de keizer vrijgepleit.
Waarom de SS als bewaking? Het was 'gewone' Duitsers en Nederlanders verboden om contact met de keizer te hebben. Volgens de Nazi's was de keizer, met zijn gedrag en uitspraken, 'unfreundlich'. Na zijn overlijden werd HuisDoorn alleen nog door een enkele NSB'er bezocht. Regelmatig wordt gerefereerd aan een enkele onverstandige uitspraak van Wilhelm. Leuk, gezien de amusementswaarde, om dit zo aan elkaar door te geven. 'Leren uit de geschiedenis' beperkt zich helaas tot de oorlogen en niet tot de aanleidingen ervan.
Indien men Wilhelms boek, direct na aankomst in Nederland geschreven, leest, zien we een man die keurig verwoordt
waar het fout ging. In een voorstudie voor dit boek krijgt hij, in april 1921 van Von Hindenburg, complimenten voor zijn 'Vergleichende Geschichtstabellen'. Ofwel Wilhelm kon precies, in de tijd aangeven, hoe Europa de oorlog was ingesukkeld. Zijn, terechte, zorgen over 'het showproces' Versailles en dat Duitsland (en hij) graag voor een internationaal gerechtshof op neutraal terrein willen verschijnen. Voorwaarde: ALLE landen moeten hun archieven openen!!!


Ja, meneer Pekelder, we zitten nog steeds in een showproces modus. Leuk om vooringenomenheid te bevestigen en onderhoudend voor de Trouw lezer. Voor waarheidsvinding moet u toch zich wat beter informeren. Een nep nieuws column! Daar waar onderzoeksjournalistiek in Nederland wel beter zou mogen, in Duitsland heeft men een nog langere weg te gaan. In mijn contacten met de Duitse pers heb ik al meegemaakt dat iemand in huilen is uitgebarsten, "wij zijn toch schuld aan alle kwaad in Europa?" Of een journalist die zei ¨dat hij niet mocht nuanceren m.b.t de schuldvraag¨.

Op de vraag of ik in de regio presentaties wil geven antwoord ik positief. Originele documenten, ter bewijsvoering, veelal door bewoners van de Heuvelrug geschonken maken hier deel van uit. Anekdotes en Waarheidsvinding op; www.dossier-wilhelm2.nl 

Meer berichten