Foto:

Steun voor de bijen in het kader van NL Doet

Maarn - Afgelopen 15 en 16 maart was het eerste weekend van NL Doet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland, georganiseerd door het Oranje Fonds. Onderdeel van NL Doet was ook de Bijenwerkdag. Op vele plekken in het land werd actie ondernomen om de situatie van de bij te verbeteren. Zo ook op het landgoed Huis te Maarn. Daar werd op 15 maart door vrijwilligers gewerkt aan het open krijgen van de hei. Dat is ook weer heel gunstig voor de bij.

Bij Huis te Maarn is de hei overwoekerd. Om daar iets aan te doen en de hei te behouden werd onder meer deze vrijwilligersactie georganiseerd. Er deden 33 vrijwilligers aan mee. Er werden struikjes getrokken en gesnoeid en ook werd licht zaagwerk verricht. Sjouwen hoefden de helpers niet zelf. Het slepen van het snoeihout werd gedaan door een trekpaard. Daarmee werd tegelijk een traditionele sleepmethode getoond aan de aanwezigen.

Iedereen weet wel dat de situatie van de wilde bij in Nederland zorgwekkend is. Van de 358 soorten wilde bijen die ons land kent wordt 50% bedreigd. Tegelijk is onze voedselvoorziening sterk afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten. Overal in Nederland wordt nu geprobeerd om de bij te helpen, met name door het leefgebied en de voedselvoorziening te verbeteren. Dat kan bijvoorbeeld door het aanleggen van bijenlinten en ook door goed te zorgen voor de hei, wat nu bij Huis te Maarn is gebeurd.

Meer berichten