zangkwintet Wishful Singing
zangkwintet Wishful Singing (Foto: Melle Meivogel)

Jubileumconcert Scherzando

Driebergen - Dit jaar bestaat het koor Scherzando uit Driebergen 25 jaar. Het eerste moment dat dit gevierd wordt is op 7 april. Bijzonder is dat Scherzando dan optreedt met het vermaarde muziekgezelschap Wishful Singing. Het concert vindt plaats in de Grote Kerk In Driebergen.

Age Halma is secretaris bij Scherzando. Hij vertelt: "Dat we samen zingen met Wishful Singing is een grote eer voor ons. Wishful Singing bestaat uit vijf klassiek geschoolde, professionele zangeressen die a capella zingen. Het kwintet is zeer bekend en treedt overal op in Nederland en in het verre buitenland. Ze werken samen met een beroemde arrangeur, Bob Zimmerman. Die heeft speciaal voor dit optreden een muziekstuk gecomponeerd dat ons koor samen met de zangeressen gaat uitvoeren. Dat stuk duurt ongeveer twaalf minuten en is de finale en het hoogtepunt van het concert".

Zimmerman heeft met name liederen die belangrijk zijn geweest in de afgelopen 25 jaar voor Scherzando in een vloeiend arrangement bijeengebracht. Age: "We oefenen een paar keer met het muziekkwintet en dan hopen we op een mooie, 9-stemmige uitvoering. Daarnaast zingen wij ook alleen met ons koor een aantal liederen. Dat zij vier drinkliederen en we voeren ze geheel uit het hoofd uit. Een huzarenstukje. Maar Scherzando stelt redelijk hoge eisen aan haar leden".

Wishful Singing voert ook muziekstukken uit zonder het koor. Jeanne Schaberg en Heleen Keijzer van Scherzando zeggen: "Hun programma gaat op 7 april van een oud-Engels lied tot Lady Madonna van de Beatles. Van Leonard Cohen wordt Halleluja gezongen. Ook is er muziek van Scarlatti. Scherzando brengt, de naam zegt het al. vaak muziek met een scherts. Vroeger ging dat zo ver dat we geen religieuze muziek uitvoerden. Dat doen we nu wel, omdat veel van de mooiste muziekwerken een religieuze oorsprong hebben".

Verderop in het jaar wordt er nog meer aandacht besteed aan het 25-jarig jubileum van Scherzando. Het muziekgezelschap voert dan de Carmina Burana uit van Orff. Age: "Dat kan dan niet uit het hoofd. Dat is echt teveel gevraagd. We staan onder leiding van een bevlogen dirigent, Reinhard Reed Findenegg. Als het even kan laat hij ons uit het hoofd zingen. Dat bevordert de kwaliteit van de uitvoering en zorgt ervoor dat het contact met het publiek optimaal is. Heel inspirerend".

Het gezamenlijk optreden op 7 april begint om 15 uur 30. De entreeprijs bedraagt 12 euro 50. Voorverkoop is er bij Boekhandel Baas aan de Traay en via kaartjes@scherzandokoor.nl Wie meer wil weten over Scherzando kan terecht op www.scherzandokoor.nl

Meer berichten