Toegankelijke dienstverlening voorwaarde voor bereiken laaggeletterden

Zo'n 2,5 miljoen mensen in Nederland hebben grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Voor hen is het 'even' e-mailen met organisaties niet zo eenvoudig. Ook zijn bijvoorbeeld websites of brochures voor hen niet of nauwelijks te begrijpen. Veel organisaties kunnen hun dienstverlening toegankelijker maken voor mensen die laaggeletterd zijn. Het wegnemen van deze 'drempels en deuren' stond centraal tijdens het symposium van Stichting Lezen Schrijven, ReadSpeaker en Voedselbanken Nederland vanmorgen in Utrecht. Ruim 125 vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven gingen in gesprek met 12 Taalambassadeurs (ervaringsdeskundigen op het gebied van laaggeletterdheid). De Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen, was aanwezig. Hij sprak onder meer over het feit dat de overheid de zelfredzaamheid van burgers overschat.
 

Geke van Velzen, directeur-bestuurder Stichting Lezen Schrijven:
"Er zijn in Nederland 2,5 miljoen mensen die grote moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden en daarmee met de dienstverlening van veel organisaties. Langsgaan om iets te vragen, kan bijvoorbeeld bij veel webwinkels niet. Vaak staan telefoonnummers verstopt op websites. Bedrijven willen liever contact via een chat of e-mail. De verregaande digitalisering van de samenleving maakt de kloof steeds groter tussen de mensen die wel meekomen en de mensen die achterblijven. Het is belangrijk dat overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties werken aan toegankelijke dienstverlening, zodat iedereen mee kan doen in onze samenleving."

Reinier van Zutphen, Nationale Ombudsman:
"De overheid moet toegankelijk zijn voor iedereen. Maar begrijpt iedereen bijvoorbeeld de term 'overheid'? Vaak onbedoeld worden mensen buitengesloten. Door moeilijke taal in brieven of door complexe websites. Deze mensen kunnen daardoor niet mee doen aan de maatschappij. Door zoals vandaag met ervaringsdeskundigen in gesprek te gaan, leren we waar mensen die 'anders valide' zijn, tegenaan lopen."

Dick Voogd, Taalambassadeur:
"Als laaggeletterde door het leven gaan, is niet eenvoudig. Ik moet altijd alles vragen aan anderen. Op internet kan ik niets kopen. Ik kijk alleen maar plaatjes. Daardoor neemt het gevoel van schaamte alleen maar toe. Inmiddels zit ik op taalles. En kan ik bijvoorbeeld appen met familie. Hoop blijf ik houden. Om taal en het internet onder de knie te krijgen."


 

Meer berichten