Informatiebijeenkomst werkzaamheden Imminkstraat Amerongen goed bezocht | gemeente U.H.

Gemeente Utrechtse Heuvelrug organiseerde maandag 25 maart een informatiebijeenkomst voor bewoners rondom de Imminkstraat in Amerongen over de werkzaamheden die daar half september starten. De bijeenkomst werd goed bezocht door bewoners van de Imminkstraat en omliggende straten. Zij konden de tekeningen van de werkzaamheden bekijken, vragen stellen en input geven over de planning en het verloop van de werkzaamheden. Doel van de werkzaamheden is toekomstige overlast van regenwater tegen te gaan.

Aanleiding werkzaamheden
Als gevolg van hevige regenbuien is de afgelopen jaren steeds vaker sprake van wateroverlast op straat en in woningen in de Imminkstraat en omliggende straten. Deze wateroverlast wordt veroorzaakt doordat het rioolstelsel overbelast raakt en hierdoor het regenwater niet meer kan verwerken. Dit wil de gemeente in de toekomst graag voorkomen.

Wat gaat er gebeuren?
Om de wateroverlast te beperken, wordt regenwater na de werkzaamheden apart opgevangen en afgevoerd. Het regenwater komt dan niet meer direct in de riolering, maar in infiltratievoorzieningen. Deze voorzieningen worden op bepaalde punten onder de straten aangelegd. Zo'n infiltratievoorziening laat het schone regenwater wegzakken in de bodem. De gemeente werkt in Amerongen ook in andere straten aan het tegengaan van wateroverlast en het aanleggen van infiltratievoorzieningen. Meer hierover leest u op: www.heuvelrug.nl/amerongenregenwaterproof.

Wanneer en waar worden de werkzaamheden uitgevoerd?
De werkzaamheden vinden plaats aan het eind van de zomer van 2019 in de Imminkstraat, Burgemeester Jhr. H. van den Boschstraat (tussen het Dorpshuisplein en de Imminkstraat) en de kruising van de Imminkstraat met de Overstraat. Vooruitlopend op de werkzaamheden van de gemeente gaat Vitens in het voorjaar de waterleiding in de Imminkstraat tussen de Burgemeester Jhr. H. van den Boschstraat en de Overstraat vervangen. Vitens informeert bewoners over de exacte uitvoeringsdata van deze werkzaamheden.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in de aangegeven straten, worden de weggedeelten in vijf fases afgesloten voor verkeer. De aanliggende woningen kunnen dan tijdelijk niet met de auto bereikt worden. Uiteraard is uw woning wel bereikbaar voor nood- en hulpdiensten.
Meer informatie over de werkzaamheden staan op
www.heuvelrug.nl>Actueel> Werkzaamheden> Amerongen> Werkzaamheden Imminkstraat.

 

Meer berichten