Foto: Rene Borkent

Niet meer dan een dode mus

Column Frits van Schaik

De recente verkiezingen voor de Provinciale Staten in ons land hebben een politieke aardverschuiving teweeggebracht. De politieke groepering Forum Voor Democratie is plotsklaps de grootste politieke groepering van ons land geworden. De politieke voorman van deze nieuwe partij, doktor (!) Thierry Baudet, beschikt inmiddels over 13 zetels in de Eerste Kamer, terwijl de leider van de liberalen, Mark Rutte, zich min of meer tevreden moet stellen met voorlopig 12 zetels in de senaat. Dat was even slikken voor hem.

De nieuwe partij, een soort volkspartij met zoals dat heet onmiskenbaar populistische trekken, zal zich ontwikkelen tot een forse concurrent van de VVD. Over enkele jaren hebben de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Dan zal aan het licht treden of Forum Voor Democratie de rol van de VVD zal overnemen. Een schrikbeeld voor menig VVD-er. Veel VVD-aanhangers zit het eveneens niet lekker dat Rutte gaat proberen om zeker te zijn van een stevige positie in de Eerste Kamer nu het huidige kabinet zijn meerderheidspositie in de senaat heeft verloren, om op een aantal punten de steun te verwerven van de fracties van Groenlinks en de P.v.d.A. in de Eerste Kamer. Dat is echt een knieval voor links. Een doemscenario voor veel VVD-ers. Van Rutte wordt dus de nodige stuurmanskunst verwacht. Hij zal er dus van doordrongen moeten worden dat hij zijn ziel en zaligheid niet kan verkopen aan Baudet en de zijnen. Van Baudet mag en kan niet worden verwacht dat bij eventuele onderhandelingen tussen hem en Rutte namens het kabinet slechts gedoogsteun van de zijde van Baudet en zijn groepering voldoende zal zijn om met het kabinet door te gaan.

Het verlenen van gedoogsteun richting de PVV (de club van Wilders) hebben we al eens eerder gemaakt. Het CDA wordt er nog altijd onpasselijk van. Baudet zal en dat heeft hij ook aangegeven bij eventuele onderhandelingen eisen stellen. Een niet onbelangrijke eis zal vermoedelijk zijn dat ons land de Europese Unie moet verlaten. We hebben niets aan de EU. Dat is een ongehoord bureaucratisch systeem en kost alleen maar geld, zegt Baudet. Hij wijst in dit verband op Noorwegen. Dat land is geen lid van de EU, maar heeft wel op verschillende terreinen diverse afspraken met de Europese gemeenschap. Zo kan het dus ook, meent Baudet. De volbloed Europeaan, Mark Rutte die de EU een behoorlijk warm hart toedraagt, zal op dit punt geen overeenstemming krijgen met Baudet.

Deze spraakmakende politieke nieuwkomer zij gewaarschuwd. Rutte is er van doordrongen dat de EU naast de VS en de volksrepubliek China, mondiaal gezien, de derde economische machtsfactor van betekenis is. Nederland heeft daar baat bij en moet dus deel blijven uitmaken van de EU. Baudet schermt met de in zijn ogen onaantastbare positie van ons land enkele eeuwen geleden. Dat leidt tot niets. Het blijven oprakelen van het veronderstelde glorieus verleden van Nederland is slechts een heilloze weg. Niet meer dan een dode mus.

Meer berichten