De richtingaanwijzer Gilbert Wandelpad werd officieel onthuld door Dylan Lochtenberg (wethouder gemeente Veenendaal), de Lions Club en Joost van Schuppen (De Wandelmaker).
De richtingaanwijzer Gilbert Wandelpad werd officieel onthuld door Dylan Lochtenberg (wethouder gemeente Veenendaal), de Lions Club en Joost van Schuppen (De Wandelmaker). (Foto: )

Klaar voor toeristisch seizoen

Utrechtse Heuvelrug - Plannen 2019 bekendgemaakt; 15 april jl. vond de officiële opening van het toeristisch seizoen van het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Heuvelrug Vallei plaats. Een jaarlijks terugkerend evenement waarbij het RBT Heuvelrug Vallei haar plannen voor 2019 deelt.

Tijdens het plenaire programma werden de gasten welkom geheten door Gilbert van Schoonbeke, gevolgd door een welkomstwoord door Patrick Marcus (dir. Theater de Lampegiet). Aansluitend presenteerde Michiel van der Schaaf (dir. RBT Heuvelrug Vallei) het perspectief bestemming Heuvelrug 2030 en het jaarplan voor het aankomende toeristische seizoen.

Michiel van der Schaaf: "De gastvrijheidseconomie is uitgegroeid tot één van de grootste sectoren in onze regio. Op de Utrechtse Heuvelrug en in de Gelderse Vallei zorgen recreatie en toerisme jaarlijks voor 700 miljoen euro aan inkomsten, ruim 20.000 banen en een flinke bijdrage aan het voorzieningenniveau en de leefbaarheid. Om de sector ook in de toekomst vitaal te houden is regiobrede samenwerking cruciaal. Daarom is het goed dat de laatste jaren in de 9 aangesloten gemeenten rond RBT Heuvelrug Vallei een groot netwerk is ontstaan waarop ruim 500 partijen zijn aangesloten."

Door deze regiobrede samenwerking komen authentieke verhalen van de regio op een eigentijdse manier tot leven in het Heuvelrug Magazine. magazine.opdeheuvelrug.nl

Meer berichten