Luchtfoto centrum Driebergen-Rijsenburg uit 2003 (van Dataplatform) toont de ontgroening goed aan. Inmiddels zijn er nog meer bomen verwijderd, o.a. aan de Hoofdstraat voor het Middenstandsgebouw  op het parkeerterrein van de met AH-vestiging, voor Planet Happy. En de bomen op de hoek Hoofdstraat/Bosstraat bij het voormalig gemeentekantoor gaan vanwege de nieuwbouw binnenkort ook verdwijnen. 
Luchtfoto centrum Driebergen-Rijsenburg uit 2003 (van Dataplatform) toont de ontgroening goed aan. Inmiddels zijn er nog meer bomen verwijderd, o.a. aan de Hoofdstraat voor het Middenstandsgebouw  op het parkeerterrein van de met AH-vestiging, voor Planet Happy. En de bomen op de hoek Hoofdstraat/Bosstraat bij het voormalig gemeentekantoor gaan vanwege de nieuwbouw binnenkort ook verdwijnen. 

Persbericht Tussen Heuvelrug & Wetering

Driebergen-Rijsenburg, 29 april 2019

"Herplant van bomen wordt hét thema!"
Tussen Heuvelrug & Wetering op de bres voor meer groen.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de vereniging Tussen Heuvelrug & Wetering op woensdag 8 mei a.s. zal nadrukkelijk aan de orde komen dat er bij velen grote ongerustheid is over de steeds verdergaande 'ontgroening' van ons dorp. Prominent geplaatste bomen worden om diverse redenen gekapt, maar herplant komt niet of nauwelijks van de grond. Kaalslag is het gevolg, en het groene karakter van ons dorp, als een van de parels van de Stichtse Lustwarande, staat onder stevige druk, zo constateert de vereniging. 

TH&W voorzitter Loek Bosman: "Wij stonden recentelijk met een informatiestand op de Koningsmarkt op het Kerkplein van Driebergen-Rijsenburg en we werden daar veelvuldig aangesproken over de bomenkap in ons dorp. Op allerlei plekken verdwijnen er bomen, 

om diverse soms begrijpelijke maar ook veel minder verklaarbare redenen, maar de afgesproken herplant laat erg lang op zich wachten. Van uitstel komt vanzelf afstel zo
lijkt de gemeente Utrechtse Heuvelrug te denken, in de hoop dat er niemand gaat piepen",
zo vervolgt Bosman. "Maar wij nemen als belangenbehartiger de rol als bewaker van het groene erfgoed zeer serieus en zullen ons nog actiever hiermee gaan bemoeien. Wij
werken daarom aan een inventarisatie van lege plekken in het dorp, vooral in het centrum, waar volgens ons simpelweg weer meer bomen kunnen worden geplant. Interessant is
ook dat deze breed gedragen zorg over de bomenkap er mede toe heeft geleid dat er
meer dan gebruikelijk veel nieuwe leden zich hebben aangemeld bij onze vereniging",
vertelt Bosman. 

De Algemene Ledenvergadering van Vereniging Tussen Heuvelrug & Wetering wordt gehouden in gebouw Nieuw-Salem aan De Lei 86 in Driebergen-Rijsenburg en start op 8 mei a.s. om 20.00 uur.

Bij het openbare gedeelte van de vergadering, vanaf ca. 20.45 uur, zal als gastspreker de heer Guido Nijenhuis aanwezig zijn, die als omgevingsmanager van BAM zal ingaan op de stand van zaken en achtergronden rondom de ontwikkeling van het stationsgebied Driebergen-Zeist.


 

Meer berichten