Persbericht integrale controle agrarisch bedrijf

Persbericht 30 april 2019

Integrale controle bij een agrarisch bedrijf in de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeente, politie, Omgevingsdienst en Stedin hebben op donderdag 25 april een controle uitgevoerd bij een agrarisch bedrijf in het buitengebied van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Bij deze controle zijn verschillende aspecten gecontroleerd, zoals de inschrijving van personen in de basisregistratie van de gemeente, de naleving van milieuvoorschriften en het gebruik van elektriciteit.

Bij dit agrarisch bedrijf zijn enkele milieuovertredingen geconstateerd en aanwijzingen gevonden dat er personen wonen die niet op dat adres staan ingeschreven. Verder zijn er geen bijzonderheden geconstateerd.

De integrale controle maakt deel uit van het Integraal Veiligheidsplan Heuvelrug (IVP) 2019-2022. Hierin hebben de gemeenten Renswoude, Rhenen, Veenendaal, Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug, de politie en het Openbaar Ministerie gezamenlijk afspraken gemaakt over de aanpak van ondermijnende criminaliteit. De eerste stap hierbinnen is om te controleren of de bestaande bedrijven voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Bij horeca- en exploitatie inrichtingen vinden de integrale controles regelmatig plaats. Vorig jaar is de gemeente gestart met het uitvoeren van integrale controles bij garagebedrijven. Vanaf dit jaar vinden de integrale controles, naast de horeca- en exploitatie inrichtingen en garagebedrijven, ook plaats in het buitengebied en bij agrarische bedrijven.

Meer berichten