Chantal Broekhuis CDA Heuvelrug
Chantal Broekhuis CDA Heuvelrug (Foto: Chantal Broekhuis)

Eén plan op maat

Column door Nana Bies

Chantal Broekhuis, wethouder - De afgelopen tijd heb ik gesprekken gevoerd met medewerkers uit de jeugdzorg, het onderwijs, de kinderopvang en vroeg voorschoolse educatie. Vrouwen en mannen die zich dagelijks bekommeren om onze (klein)kinderen. We hebben het gehad over de toenemende zorgvraag rondom kinderen en de samenwerking hiervoor binnen de werkvelden. Op dit moment zien we veel jongeren buiten onze dorpsteams om in de geestelijke gezondheidszorg terecht komen, waarvan we niet zeker weten of ze daar wel de juiste ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. We zien de complexiteit van de zorgvraag toenemen. Het doel van de gesprekken was de onderlinge samenwerking te versterken en eventuele belemmeringen weg te nemen.

Iedereen wil het beste voor onze (klein)kinderen. Tegenwoordig komt dat, meer dan vroeger, neer op maatwerk. Als een kind om redenen extra aandacht nodig heeft wordt vroeg voorschoolse educatie of passend onderwijs ingezet. Voor bijvoorbeeld een taalachterstand, gedragsproblemen of hoogbegaafdheid. Heeft een kind meer aandacht nodig, dan wordt aanvullend jeugdzorg ingezet. In de jeugdzorg wordt ook gewerkt met een plan op maat: één kind, één gezin, één plan.

Maatwerk is dus belangrijk, maar vraagt veel van de mensen in het werkveld. Ga er maar aan staan om een taalachterstand weg te werken als daar thuis geen aandacht aan kan worden besteed. Of ga maar eens maatwerk proberen te leveren aan een paar kinderen in een groep van 30 leerlingen. Maatwerk vergt tijd en aandacht en is zo ook kostbaar.

We ondersteunen ook de huisartsen met een praktijkondersteuner voor de begeleiding van jongeren met psychische, psychosociale of psychosomatische problemen. En de scholen krijgen een schoolconsulent toegewezen voor advies en behandeling van zorgvragen. De Villa van het Revius Lyceum is een prachtig voorbeeld van deze samenwerking. Zij hebben onlangs de Utrechtse Onderwijsprijs gewonnen. Naast de gesprekken over jeugdzorg hebben we met de scholen en de kinderopvang gesproken over vroeg voorschoolse educatie. Met elkaar overleggen we hoe we samen kinderen met een onderwijsachterstand beter kunnen helpen. In die gesprekken komt naar voren dat niet ieder kind met een indicatie voor vroeg voorschoolse educatie ook daadwerkelijk naar de voorziening komt.

Betrokkenheid van ouders is van groot belang voor het inhalen van de onderwijsachterstand. Soms hebben ouders zelf ook taalonderwijs nodig omdat zij zelf een taalachterstand hebben. Dat maakt de kans van slagen groter. Samenwerken aan de onderwijsachterstand is van groot belang. Ook hiervoor komen we binnenkort met gerichte maatregelen. Ik denk terug aan mijn kindertijd. Voorzieningen voor hulpbehoevende kinderen waren er niet zoals nu. Je was meer aangewezen op het gezinsleven en de mensen daaromheen, familie, vrienden, buren. Er was minder prestatiedrang als nu. Een veel gehoord credo was "Doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg". Kwetsbaarheid en een hulpvraag aan de ander hoorde bij het leven. Mensen keken naar elkaar om en hielpen elkaar verder. Zo luidt een wijs gezegde "Het verleden is om van te leren; de toekomst is om naar uit te kijken."

Meer berichten