Inwoners buigen zich over de nieuwbouwplannen en de daarbij behorende, binnenkort uit te voeren wegaanpassingen.
Inwoners buigen zich over de nieuwbouwplannen en de daarbij behorende, binnenkort uit te voeren wegaanpassingen. (Foto: Hanny van Eerden)

Ontwikkelingen in Maarsbergen

door Hanny van Eerden

Maarsweide en Haarbosch

Vele inwoners van Maarsbergen maakten van de gelegenheid gebruik om zich tijdens de informatieavond van dinsdag 14 mei in 't Gebouwtje bij de Dorpskerk verder op de hoogte te stellen van de toekomstige nieuwbouwplannen en wegaanpassingen in het dorp.

Maarsbergen – Onder meer wethouder Gerrit Boonzaaijer, projectleider van de infrastructurele aanpassingen Bert Koning en relatiemanager Joke van Grootveld verstrekten informatie en beantwoorden vragen, evenals Marcel Donker van Molenbeek Makelaars en Wim Veldhuizen van Wivema Vastgoed. Richard Zweekhorst, voorzitter van de vereniging Maarn-Maarsbergen Natuurlijk (MMN), maakte zich sterk voor de aanplant van knotwilgen of andere knotbomen op particulier terrein binnen het plangebied. Dit om de gerooide bomen te compenseren en het lokale landschap in ere te herstellen. Zo zou de gemeente deze bomen kunnen bekostigen en de knotploeg van MMN toekomstig onderhoud kunnen uitvoeren, volgens hem. Voor de ontsluiting van Maarsbergen-Oost worden de Haarweg, de Rottegatsteeg en de Griftdijk verbreed en verbeterd. Op de kruising met de Woudenbergseweg (N226) komen verkeerslichten. Interesse wekten daarnaast de 2 nieuwbouwontwikkelingen op initiatief van Wolfswinkel Reiniging. De nieuwe woonbuurt Maarsweide aan de Haarweg omvat 25 woningen en heeft een gedifferentieerd karakter met 3 groen omzoomde hofjes met moderne, traditionele en landelijke vrijstaande huizen met garage. Het huidige trapveldje blijft, maar verschuift iets van plaats. Donker laat weten dat geïnteresseerden zich nu al hiervoor kunnen aanmelden, dus nog vóór de start verkoop van komende zomer. Anderzijds ontvangt Wivema graag belangstellende eindgebruikers voor de ontwikkeling van bedrijfsgebouwen op de diverse grondkavels op bedrijventerrein Haarbosch en voor de aldaar te realiseren moderne bedrijfunits binnen de nieuwe multitenant gebouwen. Het bestemmingsplan Uitbreiding bedrijventerrein Maarsbergen-Oost is vorig jaar juni onherroepelijk vastgesteld.

Meer berichten