V.l.n.r. werkgroepleden, tevens (oud) voorzitters Frans Cremer, Ronald Letema en Evert de Boer van VBMM. FOTO: Hanny van Eerden
V.l.n.r. werkgroepleden, tevens (oud) voorzitters Frans Cremer, Ronald Letema en Evert de Boer van VBMM. FOTO: Hanny van Eerden (Foto: )

'n Dringend beroep op dorpelingen

door Hanny van Eerden

Nieuw bestuur keihard nodig

Zonder bestuur is er geen vereniging en is de opheffing van de Vereniging Bewonersbelangen Maarn-Maarsbergen nabij. Dat bevestigen werkgroepleden, tevens (oud-) voorzitters, Frans Cremer, Ronald Letema en Evert de Boer van VBMM.

Maarn – Het ontbreekt aan bestuurskandidaten. Alle inspanningen ten spijt is het in geen jaren gelukt om een nieuw VBMM bestuur in het zadel te helpen. De werkgroep zet zich, sinds de ALV van april, nog 2 maanden hiertoe in, omdat het huidige bestuur afscheid neemt en er nog veel inwonersbelangen zijn te behartigen. "Het is de bedoeling dat we rouleren," zegt voorzitter Cremer. "Wie bereid is, krijgt zeker een warme overdracht." Zo ziet Letema kansen voor de - met name op het gebied van de lopende en aan te pakken projecten - goed opgeleide jongere generatie. "Samen met één of meer senioren, die historische feitenkennis bezitten, kunnen zij de kar prima trekken," zegt hij. "De Boer kondigt 'De Mare' aan, die straks bij de inwoners in de bus valt. "In deze folder zetten we projecten met een rol voor VBMM, zoals de MFA en woningbouw, maar ook de omgevingswet en energietransitie, nog eens op een rij," zegt hij. "Naast een bestuur is er ook behoefte aan een ICT deskundige, die de doelgroepen snel en goed kan informeren via social media." De werkgroepleden hopen dat (potentiële) leden beseffen dat een gezamenlijke vuist maken in de praktijk vaak lastig is. "Overgeleverd zijn aan het 'not in my backyard' van individuele groepjes haalt het niet bij de behartiging van het algemeen belang," benadrukken zij. "VBMM is nodig. Ook provincie en gemeente zijn gebaat bij één aanspreekpunt. Op de lange termijn waakt VBMM er voor dat we geen Utrechtse buitenwijk worden, in plaats van een pittoresk dorp in een nationaal park. De verstening rukt op. We merken dat maatschappelijke thema's leven, maar het gaat nu om adequaat besturen en vinger aan de pols houden. Op 1 juli is het hom of kuit. Langer doormodderen doen we niet." VBMM was ooit een vereniging met aanzien en een ledental van 650. "De tijd is rijp voor nieuw elan," aldus de werkgroepleden.

Meer berichten