Foto:

Prinses Beatrix bij Muscles2Meet

Regio - Prinses Beatrix was weer enthousiast aanwezig tijdens het Symposium Muscles2Meet ( Neuromuscular Young Talent Symposium) in Zeist. Zij nam deel aan de brainstormsessie waar de vertrekpunten voor het evenement voor jonge onderzoekers werden besproken. De eerste editie van Muscles2Meet vond plaats op 10 en 11 juni 2016 met 60 deelnemers, de tweede editie op 12 en 13 mei 2017 met ruim 40 deelnemers. De Prinses sprak bij beide edities met diverse onderzoekers. Door haar aanwezigheid en inbreng speelde zij de enthousiasmerende en stimulerende rol die voor ons zo belangrijk is. Na de twee succesvolle eerste edities, hebben we besloten Muscles2Meet eens in de twee jaar te organiseren. Op 24 en 25 mei 2019 vindt/vond de derde editie plaats.

Stimuleren jong talent

Binnen de afdeling Wetenschappelijk Onderzoek van het Prinses Beatrix Spierfonds staan drie pijlers centraal: financiering onderzoek op het gebied van ontwikkeling therapie, financiering onderzoek op het gebied van verbetering van kwaliteit van leven en stimuleren van jong onderzoektalent.

Het stimuleren van talent is van belang om de onderzoekskwaliteit in Nederland te borgen en verder te optimaliseren. We vinden het belangrijk dat (jong) talent wordt opgeleid en de kans krijgt door te groeien tot de top van het onderzoeksveld én dat spierziekten worden ingebed binnen het primaire aandachtsgebied van de universitair medische centra. We willen jonge onderzoekers graag enthousiasmeren, motiveren en behouden voor het spierziektenonderzoek.

Spierziekten Centrum Nederland

Het Spierziekten Centrum Nederland is een stichting (opgericht in 2016) met als doel het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek, het stimuleren van de verbreiding van kennis, en het bevorderen en waarborgen van optimale diagnostiek en zorg met betrekking tot neuromusculaire aandoeningen. Het Spierziekten Centrum Nederland is een samenwerkingsverband van expertisecentra op het gebied van spierziekten, en is partner van het Prinses Beatrix Spierfonds bij de organisatie van Muscles2Meet.

Meer berichten