Evaluatie Woonvisie: bouw aantal woningen behaald Prognose woningbouw 2019 in gemeente Utrechtse Heuvelrug op 178

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft het woningbouwprogramma 2015-2018 geëvalueerd. Daarnaast is ook de prognose van het woningbouwprogramma van 2019 besproken. De gemeente heeft in de periode 2015 t/m 2018 de doelstelling van 125 woningen per jaar bouwen uit de woonvisie zo goed als behaald. Dat is de belangrijkste conclusie van de evaluatie. Er zijn in totaal 483 woningen in de gemeente gebouwd. In alle dorpen en in de verschillende segmenten - sociaal, middelduur en duur - zijn woningen gerealiseerd.

In de nieuwe woonvisie 2018-2022 is de doelstelling om 140 woningen per jaar te bouwen. De verwachting is dat dit jaar 178 woningen in de verschillende prijsklassen en projectomvang worden gebouwd. Dit relatief hoge aantal kan grotendeels worden verklaard, doordat nu al eerder goedgekeurde bouwprojecten worden gerealiseerd, die door de (financiële-/huizen-) crises nog niet waren gebouwd.

Wethouder Rob Jorg: "We willen in onze gemeente meer gevarieerde woningtypes bouwen. Hierdoor kunnen we diverse categorieën woningzoekenden in onze gemeente aan passende woonruimte helpen. Denk bijvoorbeeld aan starters, ouderen, bijzondere groepen en alleenstaanden".

Een van de projecten die dit jaar gerealiseerd wordt, is het voormalige kantoorgebouw op de Hoofdstraat 78 in Driebergen-Rijsenburg dat wordt verbouwd naar 32 woningen in het sociaal –en middelduur huursegment

Wethouder Rob Jorg: "We willen als gemeente aansluiten op de behoefte van onze inwoners. Met andere woorden dat ze kunnen verhuizen naar een koop-of huurwoning die past bij hun huishoudenssituatie en levensfase van dat moment."

Meer berichten