Zoen en zoefstrook bij Kameleon

Doorn - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om een zoen- & zoefstrook aan te leggen bij de Kameleon. Dit is een wens van de werkgroep van school, ouders en omwonenden. Zoen & Zoefstroken zijn parkeerstroken bedoeld om schoolgaande kinderen af te zetten of op te halen en snel weer verder te rijden om gevaarlijke situaties te voorkomen.

Eind vorig jaar hield werkgroep Kameleon een presentatie aan wethouders en gemeenteraadsfracties over de verkeersproblematiek rond de breng- en haaltijden bij basisschool de Kameleon. Om de verkeersproblematiek rondom de breng- en haaltijden op te lossen stelde de werkgroep een zoen & zoefstrook voor aan de zuidzijde van de school. Dat voorstel was voor de gemeente niet haalbaar. In goed overleg met de werkgroep en de school ligt er nu een alternatief voorstel. Hierbij wordt de Van Der Leelaan aangeduid als Zoen & Zoefstrook. Hiervoor zijn beperkte aanpassingen van de weg nodig.

Het aanleggen van een zoen & zoefstrook op de Van der Leelaan wordt tegelijk uitgevoerd met de herinrichting van de Amersfoortseweg. De Amersfoortseweg wordt in het voorjaar van 2020 opgepakt.

Meer berichten