Herinrichting Hoofdstraat in Driebergen geëvalueerd

In 2016 zijn aanpassingen gedaan aan de Hoofdstraat in Driebergen om met name de verkeersveiligheid te verhogen. Om de verkeerskundige effecten te kunnen evalueren zijn er metingen uitgevoerd, voorafgaand aan de werkzaamheden (2015) en na afloop (2018). De metingen concentreren zich op intensiteit en snelheid van het verkeer. Een vergelijking van beide metingen maakt het nu mogelijk om de effecten in beeld te kunnen brengen en te evalueren. Tevens is de werking van de verkeersregelinstallatie onder de loep genomen.

De evaluatie toont aan dat er na de reconstructie minder verkeer door de Hoofdstraat rijdt en dat de gemiddelde snelheid van dit verkeer is afgenomen. Direct aan de rand van de 30 km/h zone (ter hoogte van het pompstation) rijdt het verkeer met 10 km/u langzamer. Deze afname is dusdanig, dat dit als direct gevolg van de aanpassingen beschouwd kan worden.

Wethouder Gerrit Boonzaaijer: "De aanpassingen waren met name ook bedoeld om de situatie voor fietsers te verbeteren. De verhoogde fietspaden en de lagere snelheden van het verkeer zorgen ervoor dat het voor de fietsers veel veiliger is geworden."
Ook de werking van de verkeerslichten/ de verkeersregeling is de afgelopen twee jaar intensief gemonitord. Er zijn diverse verbeteringen doorgevoerd. Vooralsnog is er geen reden om de verkeersregeling aan te passen. De uitgevoerde reparaties en de recente aanpassing geven voldoende vertrouwen dat de verkeersregeling binnen randvoorwaarden zo effectief en efficiënt mogelijk functioneert. Wat blijft is het onbegrip onder weggebruikers over hoe de verkeersregeling werkt. De voornaamste oorzaak voor het onbegrip is dat weggebruikers niet weten dat er sprake is van een groene golf bij 30 km/uur. Daarom is het belangrijk om weggebruikers hierover te informeren. Hiervoor wordt binnenkort aan beide zijden van het 30 km/u gebied (Hogesteeg en Traaij) een bord 'groene golf bij 30' geplaatst.

Meer berichten