Gemeente Utrechtse Heuvelrug werkt aan toegankelijkheid openbare ruimte

Gemeente Utrechtse Heuvelrug vindt het belangrijk dat iedere inwoner mee kan doen en veilig gebruik kan maken van de openbare ruimte. Daarom organiseerde de gemeente het afgelopen jaar een aantal schouwen in een aantal dorpen met behulp van ervaringsdeskundige inwoners. Dit voorjaar was de voorlopig laatste schouw in deze reeks over de Traaij in Driebergen-Rijsenburg.
Er werden obstakels gefotografeerd en wensen geïnventariseerd met het oog op een toegankelijk winkelgebied voor mensen met een beperking. Zo liepen de ervaringsdeskundigen van onder meer Bartiméus op één ochtend tegen twintig knelpunten aan. De meeste knelpunten zaten in de bestrating en obstakels zoals paaltjes, hekjes en bloembakken. Ook geleidelijnen bleken niet allemaal te voldoen aan de eisen van de gebruikers.
De medewerkers van de afdeling Buitenruimte van de gemeente hebben de afgelopen maanden verschillende knelpunten aangepakt. Zo is een aantal paaltjes en bloembakken verplaatst of verwijderd. In de zomer past de gemeente de geleidelijnen aan. Het aanpassen van de bestrating wordt dit jaar meegenomen in het regulier onderhoud om zo kosten te besparen.

Burgemeester Frits Naafs nam zelf deel aan de schouw in Driebergen-Rijsenburg in een rolstoel. Uit eigen ervaring pleit hij voor een veilige en toegankelijke gemeente:

"We zijn samen verantwoordelijk voor een veilige en toegankelijke openbare ruimte. Daarom vraag ik inwoners en ondernemers om bijvoorbeeld kapotte straten of stoepen altijd direct te melden bij de gemeente. Ziet u iets wat direct gevaar oplevert, geeft u dit dan telefonisch aan ons door via 0343 56 56 00. De gemeente gaat dan direct met uw melding aan de slag.

Heeft het iets minder haast? Meldt u dit dan via de app Mijn Gemeente of de website. Stuurt u gerust een foto mee, dat helpt de medewerkers bij het oplossen van de melding. Laten we samen zorgen voor een schone en veilige leefomgeving"

Meer berichten