Foto:

Vak Nederlands op retour

Column Frits van Schaik -

Het lijkt pover gesteld met de studierichting Nederlands op de universiteiten. De overbekende Amsterdamse Universiteit, de Vrije Universiteit (de VU). neemt het voortouw. Het bestuur van de faculteit heeft wat betreft de studierichting Nederlands, waarvoor aan de VU de belangstelling uiterst gering is, de toch wel ingrijpende maatregel genomen om het Nederlands als studievak af te schaffen. De stichter van deze Amsterdamse universiteit, de gereformeerde politicus, oprichter van de eerste politieke partij, de Anti Revolutionaire Partij (ARP), minister en minister-president Abraham Kuijper zou zich van verontwaardiging in zijn graf omdraaien.

Het is eigenlijk niet te geloven om op universitair niveau je eigen moerstaal uit het studiepakket schrappen. Hier en daar wordt in het buitenland meewarig geglimlacht. Niet onbegrijpelijk. De allesoverheersende vraag is waar het aan ligt dat de taal Nederlands (en dus alles wat daarbij hoort, waaronder literatuur) voor veel aankomende studenten geen drijfveer is om het pakket Nederlands te kiezen op de universiteit.

Natuurlijk zijn er banen voor afgestudeerden Nederlands. Wat te denken van de journalistiek of het onderwijsniveau. Ook in spraakmakende sociaal-economische en sociaal-maatschappelijke sectoren kunnen afgestudeerden met een Nederlandstalige wetenschappelijke achtergrond in het algemeen gesproken goed terecht komen. Dat geldt uiteraard ook voor de brede culturele sector.

Debet

Maar toch… De belangstelling onder aankomende studenten om Nederlands te studeren, is tanende. De vraag ligt voor de hand of het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en ook het havo-onderwijs hier niet debet aan zijn. Dit type onderwijs dient toch als de kweekvijver voor onder meer de wetenschappelijke studie Nederlands te worden beschouwd. Zo langzamerhand lijkt het er niet meer op.

Aan docenten Nederlands op het middelbaar onderwijs moet er veel aan gelegen liggen het vak Nederlands zo aantrekkelijk te maken om de belangstelling onder leerlingen voor dit vak toe te laten nemen. Een belangrijke impuls hiervoor kan zijn het opwaarderen van het onderdeel literatuur dat in de hoogste klassen van het middelbaar onderwijs onlosmakelijk is verbonden met het Nederlands. Docenten Nederlands dienen op een boeiende wijze de Nederlandse literatuur voor het voetlicht te brengen. Daardoor worden leerlingen meer geprikkeld om werken van Nederlandse schrijvers te lezen. Vermoedelijk zal dan ook de aversie onder veel leerlingen tegen de verplichte leeslijsten afnemen. Dat is al winst. Laat duidelijk zijn: de desinteresse voor het vak Nederlands op universiteiten verdient allerminst de schoonheidsprijs.

Meer berichten