V.l.n.r. Joke van den Essenburg, Olga Matthijssen en Jan Huyser bij de te verplaatsen tankstations langs de Woudenbergseweg (N226). FOTO: Hanny van Eerden
V.l.n.r. Joke van den Essenburg, Olga Matthijssen en Jan Huyser bij de te verplaatsen tankstations langs de Woudenbergseweg (N226). FOTO: Hanny van Eerden (Foto: Hanny van Eerden)

Gemeente laat kans liggen

Door Hanny van Eerden

Kiezersbedrog na aannemen motie?

In Maarsbergen is ongerustheid ontstaan over het plotsklaps wegwuiven van de voorgenomen verplaatsing van de twee overlast gevende tankstations langs de N226. De gemeente wil daarvoor alsnog geen geld uittrekken.

Maarsbergen – Deze voor zowel de dorpsgezondheid als het wegverkeer risicovol gesitueerde tankstations zijn de grootste en meest intensief gebruikte prijsvechters van de Utrechtse Heuvelrug. "Als het Shell station haar uitbreiding doorzet, wat niet ondenkbaar is als de verplaatsing komt te vervallen, hebben we - inclusief Tinq - te maken met 9 afgiftepunten," zegt Joke van den Essenburg van de Dorpsraad Maarsbergen. "De aanzuigende werking voor vrachtverkeer brengt het dorp dan dag- en nacht overlast. Met het oog op elektrisch en op waterstof rijden zijn de bestaande locaties bovendien niet toekomstbestendig. Wethouder Gerrit Boonzaaijer bagatelliseert dit, evenals de overlast en de regelmatig ter plaatse voorkomende ongevallen. Na de besluiten en afspraken van 10 december 2018 verwacht Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht nog steeds dat de gemeente financiële middelen vrijmaakt voor de verplaatsing." De Provincie heeft voor dit project 2,5 miljoen euro op de plank liggen en al ruim 4 maanden een functionaris klaarstaan om het Plan van Aanpak naar onder meer de kostenraming op te starten, volgens Olga Matthijssen en Jan Huyser van de Dorpsraad. "De kosten hiervoor bedragen € 50.000,-," zeggen zij. "Voor de Provincie blijft het voor zowel het Plan van Aanpak als de uitvoering een voorwaarde dat de gemeente de andere helft bekostigt. Boonzaaijer heeft destijds instemmend gereageerd op dit plan." Met het terugkomen op de aangenomen motie van het CDA laat de gemeente op zijn minst een goede kans liggen. Matthijssen: "De door de Provincie gereserveerde miljoenen zijn er. Met het snel beginnen met het Plan van Aanpak en het bijvoorbeeld in jaarlijkse termijnen begroten zijn we gered. Want de verplaatsing hoeft natuurlijk niet morgen van start te gaan." Huyser: "We vertrouwen op een toekomstbestendig raadsbesluit voor Maarsbergen."

Dorp niet duurzaam

Alhoewel de gemeente Utrechtse Heuvelrug de mond vol heeft van duurzaamheid, springt zij in dat kader nogal gemakkelijk om met aangenomen moties. Zo is in de kadernota 2020-2024 voor de noodzakelijke verplaatsing van de tankstations in Maarsbergen 0,00 euro begroot.

Meer berichten