College geeft ontwerp bestemmingsplan Huis te Maarn vrij voor inzage

Huis te Maarn borgt duurzaam onderhoud landgoed met bouw van drie woningen

Als vervolg op het KAMM convenant heeft de raad op 8 juni 2017 het stedenbouwkundig kader voor de ontwikkeling op landgoed Huis te Maarn goedgekeurd. Hierin is vastgelegd dat de eigenaren van het landgoed streven naar een structurele verhoging van het beheerbudget en daarvoor drie woningen in erfpacht willen uitgeven. Het college van burgemeester en wethouders van de Utrechtse Heuvelrug stemmen nu in met het ontwerpbestemmingsplan en geven dat vrij voor inzage.

Met de ontwikkelingen willen de eigenaren ook de mogelijkheid voor bijeenkomsten van bijvoorbeeld vrijwilligers of voor educatie, die nu nog in het hoofdhuis zijn, graag elders onderbrengen op het landgoed en combineren met een berging voor opslag van onderhoudsmateriaal. Elders op het landgoed worden bovendien de bedrijfsbestemmingen "Houthandel" en "Smederij" verwijderd en omgezet in wonen en natuur.

Wethouder Jorg: "Het college werkt graag mee aan het duurzaam in standhouden van landgoederen. Het is mooi dat de afspraken uit het KAMM convenant voor Huis te Maarn nu concreet worden".

Het KAMM convenant is op 5 maart 2015 getekend door het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht, het college van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug en vertegenwoordigers van de samenwerkende landgoederen Kombos, Anderstein, Maarsbergen en Huis te Maarn. Het convenant is gericht op een pakket aan maatregelen om de 4 landgoederen in dit gebied duurzaam te behouden en te versterken.

Vervolg

Alle benodigde onderzoeken zijn uitgevoerd en het ontwerp bestemmingsplan is opgesteld. Dat wordt nu vrijgegeven voor het vooroverleg met onder andere de provincie Utrecht. Daarna wordt het ter inzage gelegd.

Meer berichten