Spitsuur op de Dreef in Leersum: ouders, kinderen en passerende auto's maken gebruik van de nieuw ingerichte schoolzone. FOTO: Ellis Plokker
Spitsuur op de Dreef in Leersum: ouders, kinderen en passerende auto's maken gebruik van de nieuw ingerichte schoolzone. FOTO: Ellis Plokker (Foto: Ellis Plokker)

Veiliger van en naar de Meander

Door Ellis Plokker

Nieuw ingerichte schoolzone

Bij basisschool Meander in Leersum is een schoolzone ingericht: langs de Dreef zijn gekleurde paaltjes geplaatst, er is een fietsopgang gekomen en in de bestrating is met witte letters 'schoolzone' te lezen. Schoolleider Anneke de Gier is blij met de nieuwe inrichting van de weg. Leerlingen gingen aan de slag met lessen van Veilig Verkeer Nederland.

Leersum - Anneke de Gier van Daltonschool Meander vertelt dat bij ouders en de school al heel lang de wens leefde om de school zichtbaarder te maken vanaf de weg. De school ligt enigszins verstopt in de bosjes, zodat niet alle automobilisten meteen zien dat ze langs een school rijden. Een aantal jaar geleden voerde de school al gesprekken met de gemeente, maar door personeelswisselingen bij de gemeente kwam het stil te liggen. Dit jaar waren er ouders, die het graag weer wilden oppakken. Zij klopten aan bij de gemeente.

Na een gesprek kwamen wethouder Gerrit Boonzaaijer en de adviseur mobiliteit van de gemeente op school om te kijken wat er mogelijk zou zijn en wat de meeste winst op zou leveren. De Gier: "We hebben ook gekeken naar wat we als school zelf nog zouden kunnen doen, om het gedrag van de ouders een beetje bij te sturen wat betreft parkeren." De school wilde graag bontgekleurde paaltjes als schoolzone, liefst geverfd door de kinderen. Bij dat voorstel trapte de gemeente op de rem, want er moet ook rekening worden gehouden met de wensen van de buurt, dus iets rustiger van kleur.

Basisschool Meander heeft twee ingangen, een voor de kleuters en een voor de bovenbouw. Bij de kleuteringang komt nog een nieuw hek, zodat ze niet zomaar de straat op rennen. Veilig Verkeer Nederland heeft een kaartje gedrukt waar duidelijk op staat aangegeven waar ouders kunnen parkeren, en waar dat niet de bedoeling is. De Gier: "Er werd soms op de hoeken van de straten geparkeerd, dat zorgde voor onoverzichtelijke situaties." De kaartjes zijn vorige week uitgedeeld aan de ouders.

Schoolzone

Een schoolzone wil zeggen dat de maximumsnelheid van auto's 30 kilometer per uur is, zodat kinderen zo veilig mogelijk van en naar school kunnen. Bij Meander in Leersum zijn de kruisingen geaccentueerd met gekleurde paaltjes. Leerlingen van de Meander komen zoveel mogelijk lopend en fietsend naar school. De leerlingen volgen vanaf groep 3 verkeerslessen en doen in groep 7 verkeersexamen. Wethouder Boonzaaijer ging ook naar de Kameleon in Doorn, daar wordt een Zoen en Zoefstrook aangelegd.

Meer berichten