Buurtbewoners van de Van Berckstraat/Catharijenstraat zijn tegen de bouw van een appartementencomplex als de natuur er voor moet wijken. “Die bomen moeten blijven!” FOTO: Marcel Bos
Buurtbewoners van de Van Berckstraat/Catharijenstraat zijn tegen de bouw van een appartementencomplex als de natuur er voor moet wijken. “Die bomen moeten blijven!” FOTO: Marcel Bos (Foto: Marcel Bos)

Red de groene oase, red de bomen

Door Marcel Bos

"Leefbaarheid wijk gaat achteruit"

Bij de Van Berckstraat/Catharijnestraat in Driebergen bevindt zich een groene oase op een pleintje, temidden van 60 jaar oude na-oorlogse eengezinswoningen. In het groen staan vier majestueuze oude bomen die volgens de buurtbewoners tegen de vlakte gaan, want er verrijst een appartementencomplex van vier verdiepingen. Daarvoor moeten ook twee rijen met eengezinswoningen wijken.

Driebergen-Rijsenburg - In de woonkamer van Martin Kreulen verzamelden zich een 7-tal verontruste buurtbewoners. Buurtbewoonster Elly Riumers vertelt dat de natuur rond de bomen heel divers is. Riumers: "Er scharrelen egeltjes rond, er huizen vogels en talloze insecten hebben daar hun habitat. Deze bomen behoren tot een cultureel erfgoed en ik vind dat nieuwe bouwwerken moeten passen bij de bestaande natuur en niet andersom." "Het raakt ons wanneer dit bouwproject überhaupt een kans van slagen krijgt, wanneer het de besluitmakers passeert," zegt Kreulen, "terwijl er zoveel wordt gepraat over natuurbehoud en het terugdringen van co2." Een andere buurtbewoner die anoniem wil blijven zegt: "Bij informatie-avonden is steevast niet iedereen uitgenodigd zodat we onderling een versnipperd beeld hadden van de bouwplannen. Zo konden we geen vuist maken." Buurtbwoner Marloes stelt: "Als er straks gebouwd wordt, zijn oudere buurtbewoners lange tijd van slag, want die ingreep in hun buurtje heeft een emotionele impact op hen." Reina Waterler zegt: "En ook nieuwe parkeerplaatsen hier? Het wordt tijd dat het Driebergse centrum, passend in de tijdgeest autoluwer wordt gemaakt. Er is trouwens een mega-parkeerterrein achter de Hema."

Reactie gemeente

Zoals bekend heeft woningbouwvereniging Heuvelrug Wonen plannen om de duplexwoningen aan de Catharijnestraat te vervangen door een nieuwbouwcomplex. Op 11 juni heeft het college van burgemeester en wethouders besloten een positieve grondhouding in te nemen t.a.v. het verzoek van de woningbouwstichting om vervangende nieuwbouw te realiseren van 22 appartementen. Het betreft hier een principebesluit waartegen geen bezwaar- en beroepsmogelijkheden zijn. Nu een principebesluit is genomen kan de woningbouwvereniging ervoor kiezen het plan verder uit te werken. Voordat gestart kan worden met bouwen van het complex moet er een planologische procedure doorlopen worden. In de wet is geregeld dat een ontwerpbesluit zes weken ter inzage wordt gelegd. Binnen deze termijn kan een ieder zienswijzen indienen om aan te geven hoe tegen het plan wordt aangekeken. Van de ter inzage legging wordt melding gemaakt in het Gemeentenieuws. Eerder ingediende zienswijze(n) moet de gemeente dan aanmerken als zienswijze gericht tegen het dan ter inzage liggende ontwerpbesluit. Zienswijzen kunnen dat op dat moment dus eventueel ook nog aanvullen. Bij het realiseren van een nieuwbouwcomplex komen er veranderingen die invloed hebben op de bebouwde omgeving. Het plan moet zorgvuldig uitgewerkt worden, waarbij rekening wordt gehouden met wettelijke eisen en verschillende belangen en onderdelen van een ruimtelijke ontwikkeling. Die afweging en besluitvorming vindt plaats binnen de planologische procedure.

Omwonenden informeren

De gemeente heeft bij de woningbouwvereniging aangegeven dat het belangrijk is om bewoners en omwonenden over de planvorming te informeren en waar mogelijk erbij te betrekken. Reageren? Mail dan naar leefbaarvanberckstraat@outlook.com.

Meer berichten