Mariet Wolterbeek: "Let op onze actie 'Je vakantie - begint met - boeken'.
Mariet Wolterbeek: "Let op onze actie 'Je vakantie - begint met - boeken'. (Foto: Hanny van Eerden)

'n Bibliotheekfunctie in alle dorpen

Door Hanny van Eerden

Sluiting 2 vestigingen van de baan

De bibliotheekfunctie binnen de Utrechtse Heuvelrug blijft in stand voor alle dorpen. Aldus is vastgelegd in de gemeenteraadsvergadering van 16 juli. "Lezen is van groot belang," bevestigt Mariet Wolterbeek, directeur Bibliotheek Z-O-U-T.

Utrechtse Heuvelrug - Een laagdrempelige, lokale ontmoetingsplek en informatievoorziening zijn eveneens onontbeerlijk, volgens Wolterbeek. "Nadrukkelijke aandacht is er verder voor de digitale ontwikkelingen en de noodzaak van het aanleren van vaardigheden op dit gebied. De diverse overtuigingen leidden ertoe dat bijna alle politieke partijen het amendement tot het behoud van alle bibliotheekfuncties tekenden," zegt zij. De sterke acties van de inwoners richting de gemeente creëerden bewustwording van de situatie. Een aantal adviseerde zelfs een groei naar méér bibliotheekfuncties." De meeste van de 3.000 reacties kwamen uit Maarn en Amerongen. Wolterbeek: "Juist in deze dorpen is zo'n 30% lid van de bibliotheek. Dit percentage ligt landelijk op circa 20% en in de Utrechtse Heuvelrug op ongeveer 25%. Uit het gebruikersonderzoek kwam bovendien naar voren dat velen meelezen via de bibliotheekpas van hun partner, zodat in werkelijkheid 50-60% van de inwoners in kwestie gebruik maakt van de bibliotheek."

Een motie van het CDA, Open en de CU om met elkaar in breder verband te onderzoeken hoe de bibliotheek in 2030 moet kunnen functioneren, heeft het daarentegen niet gehaald. "Wij maken echter wél een nieuw beleidsplan met de focus op 2025," zegt Wolterbeek. "Concreet inzicht hiertoe verkregen we via een effectmeting onder leden en niet-leden. We organiseerden dit met vragenlijsten en dialoogtafels. Ook zijn vrijwilligers, personeelsleden, de Raad van Toezicht en ambtenaren bevraagd. De resultaten zijn leuk, zo ook de geopperde ideeën en adviezen voor de lange termijn. Ze zijn te vinden op www.bibliotheekzout.nl. De site biedt, voor wie dat wil, ook de mogelijkheid om hierop te reageren. Dat kan nog tot eind augustus." De Bibliotheek Z-O-U-T heeft in de Utrechtse Heuvelrug 7 vestigingen.

Maarn en Amerongen

De schrik en inzet van inwoners en andere betrokkenen om en voor het behoud van de vestigingen van de Bibliotheek Z-O-U-T in Maarn en Amerongen, die de afgelopen maanden ter discussie stond, is voorbij. De gemeente Utrechtse Heuvelrug kiest nu voor andere bezuinigingen.

Meer berichten