Herstelplan voor Park Huis Doorn

De eigenaar van Huis Doorn, het Rijksvastgoedbedrijf, heeft een plan gemaakt voor herstel van het monumentale park van deze historische buitenplaats. Het park kampt met achterstallig onderhoud en is toe aan groot herstel. Voor het plan heeft het Rijksvastgoedbedrijf nauwkeurig onderzoek laten doen naar de historie van de parkaanleg en ook een opname laten maken van de conditie van het park. Bij de planontwikkeling is aandacht voor noodzakelijk onderhoud en het vergroten van de biodiversiteit. 

Voor het herstel van het park moet het Rijksvastgoedbedrijf een omgevingsvergunning aanvragen, Onder andere voor het kappen van bomen en het herplanten van nieuwe bomen.  Naar verwachting zal het Rijksvastgoedbedrijf in het vierde kwartaal van 2019 een omgevingsvergunning voor het herstelplan aanvragen bij de gemeente. Vooruitlopend op het daadwerkelijk herstel, zijn er reeds stippen geplaatst op bomen, die op basis van het plan gekapt moeten worden. Pas als er een vergunning is afgegeven, is definitief welke bomen gekapt gaan worden en kunnen er herstel-, kap- en herplantactiviteiten plaatsvinden in het park. De gemeente zorgt na indiening van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een goede afweging. Hierbij wint de gemeente het advies in van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de monumentencommissie. 

Vervolg

Later in het jaar organiseert het Rijksvastgoed Bedrijf in samenwerking met Huis Doorn een excursie door het park voor belanghebbenden en geïnteresseerden. Dan zal het Rijksvastgoedbedrijf het plan voor het monumentale park nader toelichten en motiveren. De exacte momenten hiervoor worden via Gemeentenieuws en sociale media bekendgemaakt. 

Meer berichten