Goedkeuring gemeente voor opheffing Stichting Kraaybeek

Gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft besloten goedkeuring te verlenen aan het verzoek van Stichting Kraaybeek om 79 huurwoningen aan de Kraaybeek in Driebergen-Rijsenburg te verkopen. Daaraan stelt de gemeente de voorwaarde dat deze beschikbaar blijven voor verhuur aan de doelgroep 55-plus.

Stichting Kraaybeek heeft de gemeente Utrechtse Heuvelrug onlangs goedkeuring gevraagd om zichzelf op te heffen. Ook is verzocht om het aan de Kraaybeek in Driebergen -Rijsenburg gelegen woonoord te mogen verkopen. De reden van dit verzoek is dat de stichting het complex aan een partij wil verkopen die de zorgwoningen voor de ouderen moderniseert zodat deze aan de eisen van deze tijd voldoen. De Stichting vindt het belangrijk dat het huurgenot van de bewoners de komende jaren gegarandeerd wordt.

Verder moet de hypotheek die de stichting heeft, zijn afgelost en wordt de borgstelling door de gemeente beëindigd. Daarnaast verzoekt de gemeente de stichting om ervoor te zorgen dat de woningen ook na opheffing van de stichting voor ouderen beschikbaar blijven en meer geschikt voor hen worden gemaakt. De gemeente ziet geen mogelijkheid om de voorwaarde te stellen dat de identiteit van het woonoord zoals vastgelegd in de statuten blijft verzekerd. Wethouder Jorg heeft de stichting daarom verzocht om hiermee terdege rekening te houden. Hij heeft inmiddels van de stichting vernomen dat zij hierover binnenkort met de bewonersvereniging Woonoord Kraaybeek in gesprek gaan.

Wethouder Jorg: "De gemeente vindt het belangrijk dat de bewoners niet de dupe worden van de ontbinding van de stichting. Daarom doen wij een dringend verzoek aan de stichting om voldoende rekening te houden met hun belangen"

Voormalige gemeente Driebergen-Rijsenburg heeft zich in de jaren zeventig ingezet voor de realisatie van ouderenwoningen op deze locatie. Daarnaast heeft de gemeente zich borg gesteld voor een door Stichting Kraaybeek afgesloten lening. In de bijbehorende hypotheekvoorwaarden is bepaald dat de woningen voor ouderen bedoeld zijn en daarvoor beschikbaar dienen te blijven.

Meer berichten