Persbericht - Algeheel stookverbod vanwege aanhoudende droogte - gemeente Utrechtse Heuvelrug

Algeheel stookverbod vanwege aanhoudende droogte

Op advies van de Veiligheidsregio Utrecht heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug een algeheel stookverbod ingesteld.

Het is de laatste tijd erg droog en deze droogte gaat inmiddels gepaard met hoge temperaturen. Ook de komende dagen blijft het erg warm. Daarom heeft de Veiligheidsregio Utrecht het natuurbrandrisico verhoogd naar fase 2. Dit betekent dat extra alertheid noodzakelijk is omdat er een verhoogde kans bestaat op snel uitbreidende natuurbranden. Hiervoor zijn extra maatregelen noodzakelijk.

Wat houdt het stookverbod in?

In de gehele gemeente Utrechtse Heuvelrug is het verboden om te stoken. Dit betekent dat ook vuurkorven en barbecues in de eigen tuin verboden zijn. Het verbod geldt ook voor mensen en bedrijven die reeds een vergunning hebben om bijvoorbeeld snoeiafval te verbranden. Alle afgegeven ontheffingen zijn door het stookverbod ingetrokken. Roken en open vuur in natuurgebieden zijn eveneens verboden.

Overtreding van het algeheel stookverbod is strafbaar. Het verbod geldt tot nader bericht.

Meer berichten