Persbericht Aanpassing algeheel stookverbod gemeente Utrechtse Heuvelrug - 27 juli 2019

Barbecueën in eigen tuin weer toegestaan, algeheel stookverbod alleen nog van toepassing in natuurgebieden

Op advies van de Veiligheidsregio Utrecht is er sinds 25 juli een algeheel stookverbod ingesteld in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het algeheel stookverbod is na de recente regenval alleen nog van toepassing in natuurgebieden. Dit betekent dat het maken van open vuur en barbecueën in natuurgebieden tot nadere berichtgeving verboden blijft.

Het is de laatste tijd erg droog en deze droogte is vorige week gepaard gegaan met hoge temperaturen. Daarom heeft de Veiligheidsregio Utrecht het natuurbrandrisico verhoogd naar
fase 2. Dit betekent dat extra alertheid noodzakelijk is omdat er een verhoogde kans bestaat op snel uitbreidende natuurbranden. De komende tijd zijn lagere temperaturen met beperkte neerslag voorspeld.

Burgemeester Frits Naafs bedankt iedereen voor het begrip en de medewerking aan deze ingrijpende maatregel. Toch blijven extra maatregelen noodzakelijk: ''Ondanks de voorspelde beperkte neerslag blijft er de komende tijd sprake van algehele droogte in onze natuurgebieden en bossen. Een ieder wenst op een veilige manier te kunnen genieten van de prachtige natuur die onze gemeente te bieden heeft. Dit kan alleen door gezamenlijk waakzaam te zijn en voorzorgsmaatregelen te treffen.''

Wat houdt het aangepaste stookverbod in?

In de gehele gemeente Utrechtse Heuvelrug is het verboden om in natuurgebieden open vuur te maken of te barbecueën. Het verbod geldt ook voor mensen en bedrijven die reeds een vergunning hebben om bijvoorbeeld snoeiafval te verbranden. Alle afgegeven ontheffingen zijn door het stookverbod ingetrokken. Het is vanaf nu wel toegestaan om in de eigen tuin vuur te stoken of te barbecueën. Hierbij blijft het belangrijk om waakzaam te zijn en voorzorgsmaatregelen te treffen om (natuur)branden te voorkomen.

Voorzorgsmaatregelen

Om op verantwoordelijke wijze open vuur te maken of te barbecueën buiten de natuurgebieden kunnen volgende voorzorgsmaatregelen getroffen worden:

Plaats vuurkorven en/of barbecues op een stabiele ondergrond, let hierbij op de aanwezigheid van kinderen en/of huisdieren;

Plaats vuurkorven en/of barbecues zoveel mogelijk op een open vlakte, verwijderd uit de directe nabijheid van struiken en bomen en bosranden;

Ontsteek vuurkorven en/of barbecues niet met spiritus of andere brandstoffen;

Zorg voor voldoende bluswater in de directe nabijheid van de vuurkorf en/of barbecue.

Overtreding van het algeheel stookverbod in natuurgebieden is strafbaar. Het verbod geldt tot nader bericht.

Meer berichten