Foto:

In memoriam: Loek Caspers

column Frits van Schaik -

Zij werd een van de laatste verzetshelden genoemd: Loek Caspers (1924 – 2019) die in 1924 als dochter van een onderwijzer in Driebegen-Rijsenburg werd geboren, is vorige week op de respectabele leeftijd van 95 jaar overleden. 'Loek' haar schuilnaam tijdens de bezettingstijd stond bekend als een doortastende vrouw, recht-door-zee en die geen blad voor haar mond nam.

Haar familie steunde in de jaren twintig van de vorige eeuw arme gezinnen en ontfermde zich tijdens de oorlog over onderduikers. Loek speelde tijdens de oorlogsjaren als jonge vrouw een actieve rol in het verzet op de Utrechtse Heuvelrug. Zo verspreidde zij illegale bladen en pamfletten, was zij betrokken bij het organiseren van onderkomens voor onderduikers en 1940 - 1945 Nederland nam zij deel aan risicovolle acties.

"Er blijft niets anders over dan een vrouw te eren en te gedenken"

Na de bevrijding was zij gedurende een lange reeks van jaren secretaris van de Nationale Raad van het Voormalig Verzet en van de Stichting Samenwerkend Verzet.

Van haar hand verscheen onder meer: Oorlog en Verzet op de Utrechtse Heuvelrug. In dit in 2007 en in 2008 tot stand gekomen werk beschrijft zij het illegale werk in al zijn facetten in Amerongen, Doorn, Driebergen, Langbroek, Leersum, Maarn, Overberg en Rijsenburg. Hiervoor heeft zij veel oud-verzetsstrijders geïnterviewd. Het overbekende door haar geschreven werk, Luizen in de Pels, verscheen in 1991. De Huisbewoonster van Drift 19 in jaar 2000.

Contact

In de jaren van mijn voorzitterschap van het Driebergse comité 4 en 5 mei onderhield ik geregeld contact met haar. Van haar adviezen en suggesties maakten wij dankbaar gebruik.

Haar rechtlijnigheid en duidelijke inbreng, zonder enige pathos, alsmede haar maatschappelijke betrokkenheid opgedaan tijdens de oorlogsjaren en nadien als sociaal geneeskundige, stelden wij zeer op prijs.

Er blijft niets anders over dan een vrouw te eren en te gedenken die ervoor had gekozen om al op negentienjarige leeftijd het immense onrecht dat ons volk was overkomen, te bestrijden.

Daar was moed voor nodig.

Die had zij.

Frits van Schaik,

oud voorzitter comité 4 en 5 mei Driebergen-Rijsenburg

Meer berichten