Persinfo provincie Utrecht: Nieuw asfalt voor Rijksstraatweg tussen Leersum en Amerongen

In het weekend van 30 augustus 2019 voert aannemer De Rooij/Van Wijk in opdracht van de provincie Utrecht groot asfaltonderhoud uit aan de Rijksstraatweg (N225) tussen Leersum en Amerongen.


Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren, moet de Rijksstraatweg worden afgesloten tussen de komingangen van Leersum en Amerongen.


WERKZAAMHEDEN
De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het verwijderen (frezen) van twee asfaltlagen over een lengte van 700 meter en het aanbrengen van nieuw asfalt en nieuwe belijning. Waar nodig worden ook reparaties in de onderlaag uitgevoerd.


WEGAFSLUITING 30 AUGUSTUS-2 SEPTEMBER
De wegafsluiting gaat in op vrijdagavond 30 augustus om 21:00 uur en duurt tot maandagochtend 2 september, 05:30 uur.


OMLEIDINGSROUTES EN BEREIKBAARHEID

Tijdens de wegafsluiting wordt het doorgaande verkeer omgeleid via de N226/A12 en via de N416/N233/A12 (zie kaartje in de bijlage). Alle panden blijven bereikbaar. Het fietspad blijft beschikbaar voor de fietsers. De nood- en hulpdiensten en de bussen mogen het fietspad gebruiken dat daarvoor tijdelijk wordt verbreed met rijplaten.


Tijdens de afsluiting zorgen verkeersregelaars voor een veilige doorgang voor de fietsers en het overige verkeer.


SLAG OM DE ARM
Bij alle wegwerkzaamheden kunnen onvoorziene omstandigheden roet in het eten gooien waardoor het werk moet worden uitgesteld naar een later moment. Bijvoorbeeld als het lange tijd achter elkaar hard regent. Asfalteren is dan niet verstandig omdat de kwaliteit van het resultaat dan onvoldoende is.


GROOT ASFALTONDERHOUD PROVINCIE UTRECHT
De provincie Utrecht voert jaarlijks onderhoud uit aan de provinciale wegen (totaal ruim 300 kilometer) en fietspaden ten behoeve van de verkeersveiligheid en het wegcomfort. Ieder jaar zijn verschillende wegvakken aan de beurt omdat de deklaag dan versleten is. Hoe lang het asfalt meegaat, is onder andere afhankelijk van de ondergrond en de hoeveelheid verkeer. Asfalt slijt harder als er veel vrachtverkeer overheen rijdt. Ook op kruispunten krijgt het asfalt het zwaar voor de kiezen omdat daar veel 'wringend' verkeer is dat zich in verschillende richtingen verplaatst. De gemiddelde levensduur van asfalt is 15 jaar.
 

Meer berichten