Zendelingen, kooplui, dwaallicht

Foto:

Column Jaap Holwerda -

Om te komen tot een duurzame samenleving kan de techniek ons heel ver brengen, maar... wat hiervan te denken?
Jan Latten, nu met pensioen en daardoor de vrijheid van spreken, blijft de wereld en Nederland in het bijzonder waarschuwen tegen de zeer sterke bevolkingstoename. Aan het eind van deze eeuw, met name door migratie, maar liefst 24 miljoen inwoners. Drinkwater, natuur en een dak boven het hoofd zijn nu al schaarse "goederen". Met name bij de z.g. "groene" partijen een taboe thema.

Als docent natuurkunde heb ik meer dan 30 jaar mijn 'kunsten' mogen vertonen. Behalve het stoken van alcohol was ook 'Hoffman' een hoogtepunt. Hiermee kon het molecuul water worden gesplitst in waterstof en zuurstof. Bij elkaar gebracht beschikt dit over een grote explosieve kracht. Veertig jaar geleden, door mij, al gedacht als een prachtige energiebron. Het molecuul water, waaruit u voor zo`n 80% uit bestaat is sowieso een wonder. Zie het als een staafje met een + en - kant. De oudere lezertjes onder u kennen die prachtige ijsbloemen op de ramen nog. Het is een elektrisch bouwwerkje, zo ook ijs in de sloot. U schaatst dan ook op elektriciteit!!! Wassen en wasmiddelen spelen met die elektrische eigenschappen. Waarbij water, anders als andere stoffen, bij afkoeling uitzet. Hierdoor drijft ijs tenslotte ook op water!

Naast mijn bèta taken heb ik ook 10 jaar de educatie begeleid. Dure titels die vaak een onduidelijke lading dekken. Het ging hier om begeleiding van de toestroom van jonge migranten. Inhoudelijk ging het om Regelmaat. Inderdaad de inhoud van de standaard opvoeding. Aanvankelijk Vietnamezen, die als een speer gingen, later een veelheid van nationaliteiten. Allemaal lief, leuk en aardig waarbij een ieder, voor mij, het recht heeft op een beter bestaan!! Maar hoe ruimhartig kunnen wij zijn?

Geruime tijd heb ik de mogelijkheid gekregen om de redenen te vinden over het hoe en waarom. Kiezen voor een bestaan in Europa is veelal de wervende voorstelling, door landgenoten, wat er wel allemaal mogelijk is in de westerse landen. Dat dit door een schaamtecultuur wel allemaal heel gunstig wordt voorgesteld, krijgt men in de oorspronkelijke landen niet te horen. Een huis, auto, uitkering en vakantie naar het land van oorsprong is dan wel heel aanlokkelijk. Zij die het zich financieel kunnen permitteren hebben hun keuze snel gemaakt.

Het alleen afgeven van recht op tijdelijk verblijf, m.u.v. Christenen die nooit een toekomst in een Islamitisch land zullen krijgen, zou al veel oplossen. Altijd maar een beroep doen, door de overheden en NGO's, dat er nu eenmaal regels zijn. Waarbij wij regels dienen, in plaats van dat die regels ons dienen. In werkelijkheid gaat het vaak om gevestigde (financiële ) belangen. Nadat zendelingen de cultuur afnamen, de kooplui de rijkdommen, zuigen dwaallichten nu het bloed uit deze landen. Over 80 jaar resteert hier een samenleving van beton, asfalt en staal met 24 miljoen inwoners. Daar armoede, kaalslag en uitzichtloosheid.
Natuur als voltooid verleden tijd! Het kapitaal regeert.
jaapholwerda@gmail.com

Meer berichten