V.l.n.r. Joke van den Essenburg, Wout Karelse en Yvonne Emmelot van het in totaal 6-koppige bestuur van de Dorpsraad Maarsbergen.
V.l.n.r. Joke van den Essenburg, Wout Karelse en Yvonne Emmelot van het in totaal 6-koppige bestuur van de Dorpsraad Maarsbergen. (Foto: Hanny van Eerden)

'n Kleurrijker aanzicht Maarsbergen

Door Hanny van Eerden

Bloemen terug bij dorpsentree

Maarsbergen krijgt vandaag bakken met planten en bloemen terug bij 2 entrees van het dorp. De Dorpsraad Maarsbergen maakte dit mogelijk via onder meer een recentelijk gehonoreerde subsidieaanvraag bij Groen aan de Buurt, de inmiddels vanwege het grote aantal aanmeldingen gesloten provinciale Voucherregeling Beleef en Bewonder.

Maarsbergen – De Dorpsraad Maarsbergen betrok ook de gemeente Utrechtse Heuvelrug bij dit participatieproject. "De nieuwe bakken zijn hoger dan de grote schalen, die het dorp in het verleden sierden," zeggen voorzitter Wout Karelse en bestuursleden Yvonne Emmelot en Joke van den Essenburg van de Dorpsraad Maarsbergen. "Het zijn er 4 in totaal. Ze zijn vrijwel 'hufter proof' gemaakt van steen en er is sociale controle op het behoud ervan. De ene helft laten we plaatsen bij het bankje op de kruising van de Haarweg met de N226. Van deze bakken hebben we na het gereedkomen van het ondertunnelingsproject ongetwijfeld ook nog lang plezier op het toekomstige dorpsplein. Verder komt aan de overzijde van de Haarweg een bak te staan bij de Dorpskerk. Een 4e geschikte plek vonden we bij het bankje op de kruising van de Haarweg met de Rottegatsteeg. Op 28 augustus gaat een hovenier met de planten en bloemen aan de slag. Iedereen die dat wil, kan na afloop op onze site zijn mening geven over het resultaat."

De Dorpsraad Maarsbergen regelde onlangs ook dat een picknicktafel van de Gemeentewerf Maarn kon verhuizen naar De Marezhof. De bewoners van deze nieuwbouwwijk maken daarvan intussen dankbaar gebruik. "We willen stapsgewijs ons dorp waar mogelijk verbeteren," zegt Karelse. "Zo gaan bestuurslid Jan Huyser en ik medio september een gesprek aan met Hans Nuijssenborgh over de ontwikkeling van de Grote Bloemheuvel, een al decennia lang onaantrekkelijke locatie met veel potentie." De Dorpsraad Maarsbergen is bovendien van plan om de lokale samenleving naar een nog hoger plan te tillen en daartoe gezelligheidsbijeenkomsten te initiëren.

Dorpsraad Maarsbergen

De Dorpsraad Maarsbergen biedt lokale inwoners een platform en behartigt hun belangen. Leden bepalen de koers van deze vereniging, die zich sterk maakt om de leefbaarheid in het dorp te behouden en waar nodig te bevorderen. www.dorpsraadmaarsbergen.nl

Meer berichten