Foto:

Kappen met kappen

Door Marcel Bos

Weerstand groeit tegen bomenkap

Doorn - Het Rijksvastgoedbedrijf presenteerde plannen voor Huis Doorn waarbij een miljoenenbedrag wordt geinvesteerd. Bij de plannen waarbij een aantal bomen zullen sneuvelen op het Landgoed, groeit de weerstand. Jaap Holwerda is een van de actievoerders die strijd tegen de plannen. "Bij Huis Doorn heeft men het over het Keizerlijk groen, want op het landgoed is een park aangelegd door tuinarchitect Poortman. Het is een tuin waar de verbannen keizer wel meer deed dan hakken en zagen, want hij had ook een rijk en sociaal leven." Holwerda zegt dat het Rijksvastgoedbedrijf heeft bedacht dat de tuin teruggebracht moet naar de staat zoals die in 1850 was. Holwerda: "Veel beuken en eiken moeten sneuvelen omdat er plannen zijn voor zogeheten 'zicht-assen.' Ook komen er mogelijk niet-historische bomen zoals Lindes die er nooit hebben gestaan. Mijns inziens wordt de keizerlijke cultuur geweld aangedaan, temeer omdat er nu ook kunstwerken komen die vloeken met de nu aanwezige beelden. Deze nieuwe kunstwerken zouden ook zeker niet de keuze van Keizer Wilhelm II zijn. In een tijd dat iedereen commentaar heeft op Brazilië en Indonesië, is de vernietiging van de bomencultuur bij Huis Doorn niet te accepteren. Geen enkele boom mag sneuvelen!" De actievoerder die protesteert tegen de geplande houtkap op het het Doornse landgoed vraagt zich hardop af of het niet beter is geld te investeren in het Pinetum waar veel naaldbomen het loodje hebben gelegd. Wellicht kan het draaibare prieeltje waarmee de keizerin altijd in de zon kon zitten hersteld worden, zegt de Driebergenaar. "Of misschien kan men de Hermo Garten waar Wilhelm geen geld meer voor had herstellen. Ondertussen zijn verschillende partijen bezig om de megalomane verwoestende plannen van het Rijksvastgoedbedrijf naar de prullenmand te verwijzen. Op sociale media ben ik actief om verzet te organiseren. Bij een handtekeningen-actie in de keizerlijke tuin zijn velen bereid te tekenen.

historische zicht-as richting Langbroek

Er waren drie historische zicht-assen. Een zicht-as was s' winters richting de kerktoren van Langbroek die zichtbaar was voor Wilhelm II. Voor de de voormalige keizer een teken van boven en het bewijs dat hij onder genade Gods kon wonen en werken op landgoed Huis Doorn. Die zicht-as is nog steeds zichtbaar.

Meer berichten