Voor een veilige doorgang door de tunnels is het belangrijk dat paarden geen tegenliggers of achteropkomende auto's tegenkomen. Paarden kunnen schrikken en een onverwachte beweging maken. FOTO: Carol Dohmen
Voor een veilige doorgang door de tunnels is het belangrijk dat paarden geen tegenliggers of achteropkomende auto's tegenkomen. Paarden kunnen schrikken en een onverwachte beweging maken. FOTO: Carol Dohmen (Foto: )

Veiligheid mens en paard belangrijk

Door Carol Dohmen

Dankzij de pro-actieve houding van Marjolein van Unen, regioconsulent buitenrijden KNHS, gaat de veiligheid voor ruiters en ook die van andere weggebruikers bij de Traay-tunnels onder de A12 en het spoor aanzienlijk verbeteren.

Regio - Ze zocht contact met de gemeente Utrechtse Heuvelrug en samen met Joris Jansen, projectleider buitenruimte, bedacht ze een plan om de doorgang veiliger te maken. Afgelopen zaterdag werden er metingen verricht ten behoeve van de uitvoering. Van Unen: "Mensen weten vaak niet goed hoe een paard reageert, in het tunneltje kunnen gevaarlijke situaties ontstaan als paarden en auto's elkaar passeren. De gemeente denkt mee over een oplossing, daar zijn we heel blij mee." Jansen: "Het fietspad langs de Traay is sterk verbeterd. Het is verbreed en op het wegdek is glasparel aangebracht, waardoor fietsers in het donker beter zicht hebben. Het traject onder de tunnels wordt na de Vuelta 2020 aangepast. Marjolein heeft ons erop gewezen dat de doorgang voor ruiters gevaarlijk is. Dat gaan we bij de aanpassing in 2020 meteen meenemen." Na de Vuelta wordt het fietspad onder de tunnel verbreed, de rijbaan wordt een eenbaansweg en er komen verkeerslichten. Ruiters moeten over de weg, het fietspad is te gevaarlijk. Daarom komt er aan weerszijde een extra drukknop voor ruiters. Jansen: "Om de verkeerslichten goed in te stellen, willen we weten hoe lang ruiters erover doen om door de tunnels te gaan. En het is belangrijk de drukknoppen op de goede plek te zetten, daar moeten ruiters zich veilig kunnen opstellen." Een groep buitenrijders van manege Den Toom is bereid mee te werken aan de proef. Samen rijden ze een paar keer door de tunnels, terwijl twee verkeersregelaars het verkeer stil zetten en Jansen de tijd opneemt. De uitslag is verrassend, het duurt langer dan gedacht, twee minuten in totaal. Jansen: "Dat betekent dat we extra informatie aan de wachtenden moeten geven, iets met 'let op, ruiters'. Na een minuut worden mensen al onrustig en gaan door rood rijden. Dan komen ze de paarden in de tunnel tegen, levensgevaarlijk." Van Unen en Jansen bespreken welke activiteiten alvast kunnen worden uitgevoerd. De gemeente zal de gaten in de bermen vullen, ruiters gaan het snoeiwerk doen. Beiden: "Dit is dé manier van samenwerken." Een vroege wielrenner maakt de noodzaak tot veiligheidsmaatregelen duidelijk. Ongeduldig probeert hij het groepje paarden dat de opstelplek uitprobeert, te passeren. Zijn voorwiel raakt nog net de achterbenen van het paard niet. Van Unen: "Er valt nog een hoop uit te leggen."

Meer berichten