Persbericht 'Voortbestaan Heidetuin zeer onzeker'

Voortbestaan Heidetuin zeer onzeker
Belangenvereniging THW doet ultieme poging om uniek park te redden

De ooit internationaal vermaarde Heidetuin tussen de Arnhemse Bovenweg en Wethouder Verhaarlaan in Driebergen-Rijsenburg lijkt ten dode opgeschreven. Vanuit de gemeente Utrechtse Heuvelrug is de aandacht voor dit unieke park de afgelopen jaren zeer sterk verminderd. Van structureel en intensief onderhoud was nauwelijks meer sprake en inmiddels verkeert de Heidetuin
in een uiterst deplorabele staat. 

Tussen Heuvelrug & Wetering (THW), de belangenvereniging voor een fraai(er) Driebergen-Rijsenburg, heeft nog getracht om met vrijwilligers de Heidetuin op enig kwalitatief peil te houden,
maar door de omvang van het park is een veel grootschaliger aanpak nodig. Al eerder heeft THW
de Heidetuin als 'rampgebied' gekwalificeerd. Ook bezoekers van buiten het dorp zijn ontdaan
door de troosteloze aanblik van de Heidetuin.

Afgelopen jaar is door THW overleg geweest met burgemeester Naafs en wethouder Boonzaaijer waarbij door hen een min-of-meer toezegging werd gedaan dat de gemeente Utrechtse Heuvelrug serieus geld zou gaan reserveren voor een forse opknapbeurt en beter regulier onderhoud van de Heidetuin. In de tussentijd is de financiële situatie van de gemeente Utrechtse Heuvelrug echter dramatisch verslechterd. Zeer recent kreeg de belangenvereniging via het ambtenarencorps van de gemeente Utrechtse Heuvelrug de teleurstellende mededeling dat voor een forse opknapbeurt en verbetert onderhoud van de Heidetuin absoluut geen geld meer beschikbaar is. 

Als laatste mogelijk redmiddel voor de in ons land unieke Heidetuin doet THW nu pogingen om alternatieve geldbronnen aan te boren, door allerlei organisaties in de regio hiervoor te benaderen. Mocht dit plan niet slagen dan zal het actuele verval van de Heidetuin naar verwachting niet meer kunnen worden gestopt en de ooit zo geroemde 'parel van Driebergen-Rijsenburg' zal dan door uitgroei en overwoekering geleidelijk aan opgaan in de anonimiteit van de omliggende bebossing.

Waarom is de Heidetuin belangrijk?
De Heidetuin werd In 1953 aangelegd na de zware februaristormen die flinke kaalslag hadden bewerkstellligd in het Rijsenburgsebos. De Heidetuin was in mini-uitvoering ook onderdeel van
de Floriade 1972 waarbij Driebergen-Rijsenburg het predicaat Heidehoofdstad van Nederland kreeg. De Heidetuin was daarmee lange tijd een gewilde toeristische trekpleister in Driebergen-Rijsenburg
en is daarmee een belangrijk stuk natuurhistorisch erfgoed van de gemeente.

Voor de bewoners van de verzorgingstehuizen in de directe omgeving is de Heidetuin een aantrekkelijke gelegenheid voor een wandeling en ook andere inwoners van Driebergen-Rijsenburg en omgeving weten de Heidetuin te vinden als rustpunt en fotogeniek decor.

Daarnaast levert de Heidetuin ook een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit in de omgeving.


Driebergen-Rijsenburg, 28 september 2019

Meer berichten