Foto:

Zorg sterk onder druk

Column Frits van Schaik

De economie draait als een tierelier. De inkomens vertonen een stabiel beeld. Hier en daar is zelfs sprake van een lichte stijging. Ook in de onvolprezen gemeente Utrechtse Heuvelrug is sprake van een vergelijkbare ontwikkeling. Nu is het genoegzaam bekend dat de gemeente Utrechtse Heuvelrug tot een van de welvarendste gemeenten van Nederland behoort. Dat verklaart wellicht waarom deze gemeente er tamelijk rooskleurig voorstaat.

Een recente studie toont evenwel een ander beeld dat overigens allerminst doet denken aan het begrip 'vertekend beeld'. Uit deze studie komt onder meer naar voren dat er steeds meer ziekteverzuim onder zorgprofessionals heerst en dat de ontstane gaten worden opgevuld met veel duurdere zzp`ers.

De toenemende werkdruk in de zorg en het daaruit voortvloeiende dalende werkplezier liegen er niet om. Het verzuim in de zorg dat almaar toeneemt staat momenteel op 5,9%. Dat bedroeg vorig jaar in ons land nog gemiddeld 4,3 %. In dit verband moet er wel vanuit worden gegaan dat deze negatieve ontwikkeling niet aan de gemeente Utrechtse Heuvelrug is voorbij gegaan. Van oudsher staat de Utrechtse gemeente bekend om haar goed geoutilleerde zorg- en verzorgingsfunctie vooral op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg.

Juist in deze sectoren ligt het verloop onder het professionele personeel hoger dan in academische of perifere (gewone) ziekenhuizen en komt uit op respectievelijk 18 en 17 procent. In het doorgaans veronderstelde harde bedrijfsleven komt dit bij lange na niet voor.

Ondanks alle inspanningen van de landelijke overheid om de kritieke sectoren in financiële zin te ondersteunen, het heeft helaas niet mogen baten.

Tal van verpleeghuizen wachten nu op de toegezegde financiële injectie. Een aantal zit inmiddels in een ruimer jasje, maar soelaas biedt dit niet. Geld is er wel om meer personeel in te zetten. Een ander niet minder onbelangrijk probleem in te schakelen is evenwel dat niet de juiste mensen kunnen worden aangetrokken, zij zijn gewoon niet voorhanden, terwijl het in toenemende mate ontbreekt aan (vak-) bekwaam personeel.

De situatie voor deze sectoren is weinig rooskleurig te noemen. Om duurder personeel op zzp-niveau aan te trekken, zullen de personeelskosten ontegenzeggelijk toenemen. Dat gaat ten koste van innovatie in de zorg. Als er nu een sector in onze samenleving is die gebaat is bij innovatie en verbetering van de efficiency is het de zorg wel.

Meer berichten