Alzheimer Café, 14 oktober in Maarn

Maandagmiddag 14 oktober is er in het Trefpunt , Trompstaete 48 te Maarn weer een Alzheimer Café. Het thema is "Wanneer wordt vergeetachtigheid dementie genoemd". Spreker is dr. Ariël Vondeling, klinisch geriater in het Diakonessenhuis te Zeist.

Het gesprek gaat over de vage grens tussen vergeetachtigheid en dementie en wat je zelf kunt doen om hiermee om te gaan. Dr. Ariël Vondeling spreekt uit ruime ervaring en zal derhalve ook thema's kunnen belichten als verschijningsvormen van dementie en de ziektes welke dementie kunnen veroorzaken. Er is meer dan voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen.

Het café is er voor mensen met (beginnende) dementie, hun familieleden, vrienden, buren en andere belangstellenden. Er is ruimte voor gezelligheid, muziek, contact met elkaar, vragen stellen enzovoorts. De inleiding heeft altijd te maken met onderwerpen waar mensen met dementie en hun omgeving het meest mee te maken hebben.

Het café gaat open om 13.30 uur. LET OP: gewijzigde aanvangstijd !

Gastvrouwen/heren ontvangen de gasten en maken hen wegwijs. Alzheimer Nederland staat er met een informatietafel. De inloop en ontvangst met koffie en thee duurt tot 14.00 uur. Daarna is het gesprek met Dr. Ariël Vondeling. Uiterlijk 15.30 uur is het programma afgelopen en is er gelegenheid een drankje te nemen en even na te praten.

Iedereen is welkom, u hoeft zich vooraf niet aan te melden. De toegang is gratis evenals de koffie en thee. De organiserende initiatiefnemers: Alzheimer Nederland afd Zeist e.o., Quarijn en Heuvelrug Senioren. Voor meer informatie en vragen over vervoer , contact Bob Kniese 06-53250003.

Meer berichten