Foto:

Groene bril

Column Jaap Holwerda

Energieneutraal in 2035! Dat zal nog een hele klus worden in onze gemeente, zeker daar waar dit streven nog niet 'ingedaald' is binnen ons hele ambtelijke apparaat.

Veel is er te lezen over wat er zoal fout gaat, indien men zijn woning energieneutraal wil maken, vaak gaat het over warmtepompen en zonnepanelen. Jammer, want er gaat juist ook zo veel goed. Onafhankelijk advies door onze energie-ambassadeurs, waarbij eerst wordt gekeken naar het gedrag en maximale isolatie, brengt u mogelijk al tot 80% van een energieneutrale woning.

Goede en juist aangebrachte isolatie is niet alleen goed voor uw beurs, maar ook, omdat condensatie en dus schimmel worden weggenomen, juist zo goed voor het behoud van uw woning.

Als we het hebben over te vochtige woningen dan denk ik ook aan de (te) vele Gemeentelijke Monumenten die er op de Heuvelrug staan. Als ik advies geef aan eigenaren van zo'n monument dan pleeg ik hen te condoleren. Bij het verduurzamen van zo'n woning, via de officiële weg, krijgt men te maken met vergunningen, leges en vaak alles behalve de beste isolatie. Het energieneutraal maken van een gemeentelijk monument in de Diederichslaan te Driebergen voor 400.000 euro is dan, voor mij, ook een voorbeeld hoe het juist niet moet.

Op verzoek vanuit de gemeente mocht ik aanschuiven bij bijeenkomsten met ambtenaren, tot wier 'taakveld' gemeentelijke monumenten behoren. De insteek was om duurzaamheid, met hart voor monumenten, een beslissende stem te geven.

Dat ik met mijn inzet voor de Lourdesgrot, het Schaepman monument en de Keizerlijke tuin in Doorn de waarde van historische bebouwing niet zou zien, kon ik dan ook gemakkelijk van mij af laten glijden.

Vergaderingen die mij deden denken aan mijn ervaringen binnen het onderwijs, waardoor ik uiteindelijk ook daar 'de pijp aan Maarten gaf'.

Het is nu verder aan politiek en leidinggevenden, binnen onze gemeente, om alle dienaren van het volk een 'groene bril' op te zetten.

Om bij de tijd te blijven heb ik, als energie-adviseur, regelmatig contact met isolatiebedrijven, aannemers en installateurs. Zo ook met een ondernemers in warmtepompen op ventilatielucht. Anders dan die grote apparaten op de buitengevel, die uit koude buitenlucht nog wat warmte proberen te winnen, een veel kleiner apparaat die vochtige, bedorven maar warme lucht uit het huis opzuigt. Nadat de warmte-energie onttrokken is en in de retourleiding van de c.v. is toegevoegd, verlaat de bedorven lucht het huis. Met subsidie te plaatsen, in het trapgat boven in de woning.

meer info: jaapholwerda@gmail.com

Meer berichten