Mirjam van Esterik (55) biedt hulp bij uiteenlopende, uitdagende opruimklussen. (Foto: Frank Smits)
Mirjam van Esterik (55) biedt hulp bij uiteenlopende, uitdagende opruimklussen. (Foto: Frank Smits) (Foto: )

Opruimen: hoe pak je 't goed aan?

Door Hanny van Eerden

Ruimte creëren in hoofd en huis

Veel mensen willen gaan starten met opruimen of zijn er mee bezig. Daaronder bevindt zich een aantal dat, afhankelijk van de gegeven situatie, hiermee worstelt. Professional organizers, zoals Mirjam van Esterik, kunnen dan uitkomst bieden.

Maarn – Gezien de verschenen zelfhulpboeken, de recentelijk voor een Emmy genomineerde Netflix serie 'Tidying Up …' en het aantal drukbezette professional organizers is opruimen momenteel 'hot'. "Mensen hebben tegenwoordig vaak andere prioriteiten en weinig tijd over," concludeert Van Esterik. "En als het eenmaal te vol is geworden in huis, kan het ordenen en wegdoen van spullen een klus zijn waar mensen steeds meer tegenop zien. Daarnaast komt het voor dat iemand het huis van een familielid moet ontruimen, omdat de eigenaar of bewoner dit zelf niet (meer) kan, moet vertrekken of is overleden." Opruimen is niet voor iedereen even gemakkelijk. Van Esterik: "Mijn doelgroep is heel divers. Sommige opruimklussen zijn echt bijzonder moeilijk. Dat heeft lang niet altijd te maken met chaos of omvang, maar ook met nostalgie of zelfs heftige emotie. Bij kiezen voor wat je meeneemt of bewaart, kunnen dilemma's ontstaan. Als ik daarbij een handreiking op maat kan doen, die goed uitpakt, ben ik blij." Van Esterik begon decennia geleden al met opruimen. "Mijn 1e cursus op dat gebied bood mij niet alleen een oplossing voor mijn persoonlijke situatie, maar wees mij ook op het belang van het creëren van ruimte in je hoofd en je huis. Ik snap wat mensen kunnen doormaken. Zo besloot ik mij professioneel te laten opleiden en maakte ik van opruimen mijn beroep. Daarvan heb ik nog geen moment spijt. Het is niet alleen leuk werk, maar ook mooi om te zien wat het doet met opdrachtgevers bij de één-op-één begeleiding, of bij mijn workshops en cursussen." Van Esterik heeft in totaal wel meer dan 100 tips. "Het gaat er ook om wat de klant in kwestie ervaart als plezierig en efficiënt," benadrukt zij. "Belangrijk is om vooraf een doel te bepalen en exact vast te stellen, hoe je met de opruimklus wilt eindigen. Dat helpt je op weg en leidt tot een bevredigend resultaat."

Maarn Wijzer

Het Maarn Wijzer programma biedt vanaf 5 november onder andere de workshop 'Een druk leven en een huis vol spullen' in Dorpshuis De Twee Marken in Maarn. Spreker is professional organizer Mirjam van Esterik. Er zijn nog enkele deelnemersplekken open. (www.schonelei365.nl, www.maarnwijzer.nl)

Meer berichten