Reactie wethouder Chantal Broekhuis op column Jaap Holwerda 13 nov.

Wethouder Chantal Broekhuis
Wethouder Chantal Broekhuis (Foto: Hans Dirksen )

Beste Jaap Holwerda, In uw column in deze krant spreekt u mij aan over het herstel van park Huis Doorn. Om te beginnen ben ik het van harte met u eens dat het park een waardevolle plek is in onze gemeente. Keizer Wilhelm hield van tuinieren en van boswerkzaamheden. Het park was zijn grote trots. Ook nu nog is Museum Huis Doorn een parel in onze gemeente. Mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers heeft het Museum zijn glans gekregen.

De eigenaar van Huis Doorn, het Rijksvastgoedbedrijf, heeft nu besloten het park rondom Huis Doorn in oude glorie te herstellen. De plannen hiervoor zijn al enige tijd in voorbereiding, waarbij rekening wordt gehouden met het monumentale karakter van het park. Het is een rijksmonument. Bij de voorbereiding van het herstel hebben diverse bomen in het park oranje stippen gekregen, ter vooraankondiging van kap. Hier zijn inwoners die begaan zijn met het park van geschrokken. Samen met anderen heeft u een petitie gestart om kap te voorkomen. Op mijn verzoek bent u in gesprek gegaan met het Rijksvastgoedbedrijf. Zij gaven een toelichting op de plannen en de indieners van de petitie hebben hun zorgen gedeeld. Het Rijksvastgoedbedrijf gaat het plan voor het park nu verder uitwerken. Het uiteindelijke plan wordt in een informatieavond nader toegelicht.

Voor het herstelplan van het monumentale park is een omgevingsvergunning nodig. Om precies te zijn voor de activiteiten 'Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten' en 'Het uitvoeren van werken of werkzaamheden'. Deze vraagt het Rijksvastgoedbedrijf bij de gemeente aan na de informatieavond. De aanvrager voegt daarbij ook een quickscan, waarin de gevolgen voor beschermde flora en fauna zijn onderzocht. Dit is verplicht op basis van de Wet natuurbescherming.

We vragen advies over het plan aan onder andere de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de monumentencommissie en adviseur Natuur en Landschap. Na deze adviezen vindt de afweging plaats aan de hand van onder meer de Erfgoedwet, de bomenverordening en het bestemmingsplan. Vervolgens nemen we een afgewogen besluit. Dit ontwerp-besluit publiceren we in de Kaap/Stichtse Courant en op de website, zodat een ieder er kennis van kan nemen. Ook kunnen zienswijzen worden ingediend. Deze nemen we vervolgens mee in onze afweging voor het definitieve besluit.

Ik hoop u hiermee te hebben laten zien hoe zorgvuldig de gemeente hierin acteert en vertrouw erop dat iedereen met oog voor de natuur en de historie werkt aan het herstel van het park. Wij stimuleren het goede gesprek om vanuit gezamenlijke waarden tot een goed en duurzaam resultaat te komen.

Chantal Broekhuis

Meer berichten