Bestemmingsplan terrein De Basis Doorn naar de gemeenteraad

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het bestemmingsplan Doorn, de Basis. Het plan wordt nu aan de gemeenteraad voorgelegd om te worden vastgesteld. De afronding van de herontwikkeling van het terrein aan de Woestduinlaan 87 en omgeving in Doorn komt daarmee in de eindfase.

Het bestemmingsplan maakt het laatste deel van de herontwikkeling van het terrein mogelijk. Het plan hiervoor is participatief tot stand is gekomen. Op het terrein komen vier appartementsgebouwen met in totaal honderd woningen. Het woonoord en nazorghotel worden gesloopt en op die locatie wordt bos aangelegd. Daarnaast worden de al gerealiseerde ontwikkelingen op het terrein, het gebouw van Stichting De Basis en de 18 paviljoenwoningen, voorzien van een passende bestemming. De nieuwe woningen, appartementen met mogelijkheden tot (het afnemen van diverse vormen van) zorg, sluiten aan bij de actuele woon- en zorgwensen. Daarnaast is voor het gebouw van De Stichting een beperkte mogelijkheid voor een (toekomstige) uitbreiding opgenomen.

Er zijn twee zienswijzen ingediend tijdens de ontwerpfase, waarna het plan op onderdelen is aangepast.

Wethouder Jorg: "De nieuwe woningen sluiten aan bij de opgave die we als gemeente hebben om de komende periode woningen te bouwen. De nieuwe woningen, appartementen met zorgmogelijkheden, sluiten goed aan de actuele woon- en zorgwensen. Als de raad het bestemmingsplan vaststelt, komt de bouw ervan weer een stap dichterbij. Bij de ontwikkeling is rekening gehouden met het aangrenzende Natuur Netwerk Nederland. Het bestaande bos wordt vergroot met nieuw bos op de plaats van de bebouwing die wordt gesloopt ."

Het bestemmingsplan gaat nu naar de gemeenteraad voor besluitvorming.

Meer berichten