Tussen Heuvelrug & Wetering op de bres voor meer groen

Burgemeester Frits Naafs van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, tevens dorpswethouder van Driebergen-Rijsenburg, krijgt de nieuwe boom op de hoek Traaij-Hoofdstraat aangeboden uit handen van de TH&W bestuursleden Loek Bosman (r) en Bram Brinkman (l).
Burgemeester Frits Naafs van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, tevens dorpswethouder van Driebergen-Rijsenburg, krijgt de nieuwe boom op de hoek Traaij-Hoofdstraat aangeboden uit handen van de TH&W bestuursleden Loek Bosman (r) en Bram Brinkman (l).

28 november 2019

Nieuwe boom op hoek Traaij-Hoofdstraat is symbolisch startpunt 

Bij velen in Driebergen-Rijsenburg is grote ongerustheid over de steeds verdergaande 'ontgroening' van de openbare ruimte in ons dorp. Prominent geplaatste bomen worden om diverse redenen gekapt, maar herplant komt niet of nauwelijks van de grond. Kaalslag is het gevolg, en het groene karakter van ons dorp, als een van de parels van de Stichtse Lustwarande, staat onder stevige druk, zo constateert de belangenvereniging Tussen Heuvelrug & Wetering (TH&W). 

Om aandacht vragen voor deze steeds verdergaande kaalslag heeft TH&W, dat een fraai(er) Driebergen-Rijsenburg nastreeft, een zuilvormige 'Paarl' Amberboom aangeboden die is geplant op de hoek Hoofdstraat-Traaij. Deze nieuwe boom staat symbool voor het TH&W-project 'Laten we weer eens een boom opzetten' waarmee deze vereniging in samenspraak met bewoners, organisaties, bedrijven én gemeente Utrechtse Heuvelrug tracht weer meer bomen in de openbare ruimte te realiseren.

Met dit initiatief wil TH&W een concrete start maken met dit project en roept iedereen op om plekken te signaleren waar het (her)planten van bomen in het dorp mogelijk is en daarover met partijen in gesprek te gaan. TH&W heeft op haar website (www.tussenheuvelrugenwetering.nl) 
een speciaal formulier ingericht voor het aanmelden van plekken in het dorp waar extra bomen eventueel mogelijk zijn.Burgemeester Naafs: "Dit initiatief vanuit de gemeenschap om de vergroening te accentueren is een goede zaak, als gemeente hebben wij besloten ook bestuurlijk meer aandacht te gaan geven aan herplanting van groen in de openbare ruimte."

TH&W-voorzitter Loek Bosman: "Laten we hopen dat met de input vanuit de inwoners, organisaties en gemeente via onze site deze eerste boom gevolgd gaat worden door vele extra nieuwe bomen waardoor het groene karakter van Driebergen-Rijsenburg weer flink wordt versterkt. "

Meer berichten