De laatste provinciale themabijeenkomst van 2019 in Maarsbergen. Foto: Hanny van Eerden
De laatste provinciale themabijeenkomst van 2019 in Maarsbergen. Foto: Hanny van Eerden (Foto: )

Verkeersveiligheid en verkeer onderzocht

Hanny van Eerden

Dennis van Wieren van Sweco presenteerde 26 november de uitkomsten van de 'actualisatie verkeersonderzoek doorstroming spoorkruising Maarsbergen'. Dit in een themabijeenkomst voor inwoners in De Weistaar in Maarsbergen.

Maarsbergen – Van Wieren voerde de modelstudie uit in opdracht van de Provincie Utrecht en maakte de verkeersafwikkeling inzichtelijk met een hiervoor geëigend microsimulatiemodel. Zijn conclusie is onder meer dat in 2031 op het drukste uur van de avondspits een wachtrij van 55 seconden te veel kan ontstaan volgens de geldende Nederlandse normen voor de doorstroming op ongeregelde kruispunten. Deze overschrijding kan de verkeersveiligheid in gevaar brengen en vraagt om extra maatregelen. Als advies ter verbetering wijst Van Wieren op de toevoeging van een bypass aan de rotonde en het plaatsen van een doseerinstallatie. Hij noemde het ontwerp 'op zich goed' en raadt aan in de toekomst 'de pijn te verdelen'. Pleun Smits van DTV Consultants bood aansluitend een vrij algemene audit van de te verwachten verkeersveiligheid ter plaatse, die op meer punten nader onderzoek verdient. Tot de verbazing van het publiek ging Smits uit van een max. snelheid van 50 km/u in plaats van de eerder vastgestelde ontwerpsnelheid van 60 km/u. Verder kwamen o.a. de verkanting in de tunnel en het risicovol naderen van de rotonde vanuit Maarn aan de orde. Projectleider Herbert Korbee noemde in zijn toelichting de toegepaste modellen de beste op dit gebied. "Het wordt passen en meten en compromissen sluiten," zei hij. "Zo kiezen deskundigen uit bijvoorbeeld 40 aanbevelingen de 30 meest verantwoorde opties." Omgevingsmanager Karin Tuinman gaf de aanwezigen na afloop de gelegenheid dieper in te gaan op de eigen woonsituatie en een reactieformulier in te vullen. "Hier is al met al het meest transparante proces ingezet dat ik ken op dit gebied," zegt zij. "Daarmee loopt het vooruit op een aanpak die binnenkort in heel Nederland zal gelden." Reageren kan nog: provincie-utrecht.nl/maarsbergen (Downloads PIP).

Meer berichten