Logo nieuwsbode-heuvelrug.nl


Meer criminele activiteiten op Heuvelrug gemeld

UTRECHTSE HEUVELRUG - Het afgelopen jaar liet een toename zien in de geregistreerde criminaliteit op de Utrechtse Heuvelrug, ten opzichte van een jaar daarvoor. Er waren vooral meer meldingen van woninginbraken en fietsendiefstallen. Ook waren er vorig jaar meer aangiften van huiselijk geweld.


In de gemeente Utrechtse Heuvelrug is het totaal aantal geregistreerde misdrijven in 2016 met 6% toegenomen ten opzichte van 2015. Deze stijging staat tegenover een daling in Midden-Nederland (-6%) en wordt vooral veroorzaakt door een toename op het gebied van woninginbraken (+28%), geweld (+23%) en fietsdiefstal (+24%). Een opvallende daler is autokraak. Ten opzichte van 2010 is er nog steeds sprake van een flinke daling van het aantal geregistreerde misdrijven in 2016, met 21%.

Het aantal woninginbraken kwam in 2016 uit op 228 tegenover 178 in 2015. Vooral in de tweede helft van 2016 is er veel ingebroken. Opvallend is dat het aantal geslaagde woninginbraken toenam. Volgens burgemeester Naafs blijft de aanpak van woninginbraken topprioriteit. "Ik heb met de politie afgesproken om ook het komende jaar de controle op kentekens voort te zetten, burgernetoefeningen te organiseren en WhatsApp-groepen te faciliteren. De burgemeester vraagt de inwoners om ''als buurt toezicht te houden op elkaars eigendommen, elkaar te informeren bij afwezigheid voor langere tijd en bij verdachte situaties direct 112 te bellen". Ook de politie vraagt inwoners om eerder 112 te bellen en wat meer te vertrouwen op hun onderbuikgevoel. "Mensen voelen doorgaans haarfijn aan of iets goed zit of niet. Dus hoe sneller een melding bij 112 is, hoe groter de kans dat de politie aanhoudingen kan verrichten".

Het aantal fietsendiefstallen kwam in 2016 uit op 279 tegenover 219 in 2015. Volgens de politie zijn er bendes actief in het land die op grote schaal fietsen ontvreemden. De gemeente en de politie blijven ook in 2017 gebruik maken van lokfietsen.

Ten aanzien van de registraties van huiselijk geweld (46) en geweld (163) is er een stijging waar te nemen. Maar het is gezien de verschillen in voorgaande jaren te vroeg om hier conclusies aan te verbinden. Bovendien gaat het absoluut gezien om relatief beperkte aantallen.

Bij het huidige veiligheidsbeeld plaatst burgemeester Naafs twee kanttekeningen. "Hoewel de geregistreerde criminaliteit in onze gemeente al jaren relatief laag is, zegt dit lang niet alles over de daadwerkelijke criminaliteit. Slechts 24% procent van de mensen in Midden Nederland doet aangifte. Verder rapporteert het veiligheidsbeeld vooral over de zichtbare criminaliteit, maar zegt het niets over de minder zichtbare ondermijnende vormen van criminaliteit, zoals fraude, witwassen maar ook
cybercriminaliteit, terwijl dit wel onderwerpen zijn die rechtstreeks raken aan de veiligheid van inwoners en de leefbaarheid van onze dorpen. Een belangrijk deel van onze veiligheidsaanpak is juist daarop gericht. Bijvoorbeeld door het screenen van vergunningaanvragers, het uitvoeren van adrescontroles en het organiseren van integrale controles in samenwerking met politie, uitkeringsinstanties en de Belastingdienst. De aanpak van ondermijnende criminaliteit zal de komende jaren steeds meer onze veiligheidsagenda gaan bepalen".

Reageer als eerste
Meer berichten