Logo nieuwsbode-heuvelrug.nl


'Gemeente trekt vergunning varkensstal in'

  Ingezonden

UTRECHTSE HEUVELRUG - ''De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft bakzeil gehaald in het conflict met omwonenden en de Vereniging Leefbaarheid Doorn (VLD) over de bouw van een stal met een vrije uitloop voor 895 varkens op de Molenweg in Doorn.'' Dat schrijft de VLD in een persbericht. 

De VLD meldt verder: ''Het gemeentebestuur heeft thans onverkort uitvoering gegeven aan de uitspraak van 1 februari jl. van de Raad van State, waarin de door de betrokken agrariër en de gemeente ingestelde hoger beroepen tegen de conclusies van november 2015 van de Rechtbank ongegrond werden verklaard.

De Raad van State oordeelde dat de gemeente niet deugdelijk heeft gemotiveerd dat de varkenshouderij -vanwege de toename van de ammoniakemissie- geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben die tot het opstellen van een milieueffectrapportage dwingen.

Hiermee werd de gemeente genoodzaakt de in 2014 door omwonenden en VLD ingediende bezwaren tegen het besluit van de gemeente tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een varkensstal alsnog gegrond te verklaren en genoemde vergunning in te trekken.

Reageer als eerste
Meer berichten